پاورپوینت درباره غیرت 30 اسلاید

پاورپوینت درباره غیرت 30 اسلاید

در قالب پاورپوینت قابل ویرایش. فهرست برخی از مطالب : î غیرت در دین î غیرت در اولاد وتربیت او î غیرت زن î غیرت مرد î علل گرایش به بی غیرتی î آفات بی غیرتی و بی عفتی î تفاوت غیرت با حسادت î راهکارهای تقویپاورپوینت درباره غیرت 30 اسلاید|32048715|golden|پاورپوینت درباره غیرت 30 اسلاید
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره غیرت 30 اسلاید می باشد.

در قالب پاورپوینت قابل ویرایش.

فهرست برخی از مطالب :î غیرت در دینî غیرت در اولاد وتربیت اوî غیرت زنî غیرت مردî علل گرایش به بی غیرتیî آفات بی غیرتی و بی عفتیî تفاوت غیرت با حسادتî راهکارهای تقویت اعمال غیرت

بخشی از متن فایل پاورپوینت:معنای غیرتحمیت وغیرت آن است که آدمی از دین خود ، عرض، اولاد واموال خود مواظبت ونگهداری کند.

غیرتمند کیست ؟انسان غیرتمند کسی است که از هیچ تلاشی برای حفظ ونگهداری حریم دین وناموس خود فروگذار نکند .و...