پاورپوینت اندازه حرکت وکاربردهای آن

مهندسی مکانیک,پاورپوینت (اسلاید)

دانلود پاورپونت با موضوع اندازه حرکت وکاربردهای آن در قالبppt در 45اسلاید قابل ویرایش قسمتی از اسلایدها پراش دو شکافی عبور گروهی از ذرات مشابه از پرده ای که دو شکاف دارد. اگر فقط یکی از شکاف ها باز باشد توزیع فضایی یکنواختی خواهیم داشت که پهنای آن بهپاورپوینت اندازه حرکت وکاربردهای آن|32045425|golden|مهندسی مکانیک,پاورپوینت (اسلاید)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت اندازه حرکت وکاربردهای آن می باشد.دانلود پاورپونت با موضوع اندازه حرکت وکاربردهای آن

در قالبppt

در 45اسلاید قابل ویرایشقسمتی از اسلایدهاپراش دو شکافیعبور گروهی از ذرات مشابه از پرده ای که دو شکاف دارد.اگر فقط یکی از شکاف ها باز باشد توزیع فضایی یکنواختی خواهیم داشت که پهنای آن به عرض شکاف بستگی دارد.اما اگردوشکاف بازباشند توزیع فضایی ذرات یک الگوی تداخلی ایجادخواهد کرد.فرض کنید که بتوان الگوی تداخلی ساخته شده ازنقاط متوالی الکترون های رسیده را در همان لحظه دید.نسبت الکترون های ورودی کم است به طوری که در هر لحظه فقط یک الکترون بین چشمه وآشکارساز وجود داشته باشد.طرح پراش را می توان بر حسب بر هم کنش الکترون- الکترون توصیف کرد.مثال کلاسیکی , پراش نور به وسیله توری است که یک پراکندگی دوره ای از ماده است. وارون این پدیده , پراش ماده به وسیله نور است که با اثر دیراک نشان داده شده است.اتم های سدیم خنثی به وسیله یک موج تخت ایستاده میدان لیزر منحرف شده است .اتم ها به خاطر قطبش الکتریکی شان با میدان برهم کنش دارند.انرژی برهم کنش با مربع میدان الکتریکی متناسب است. از این روتناوب فضایی وجود دارد که شدت (مربع دامنه) نصف طول موج لیزر می شود

فهرست مطالب و اسلایدها

1- نمایش تکانه2- توزیع تکانه در یک اتم3- قضیه بلوخ4- تئوری پراش5- آزمایش پراش6- حرکت در میدان یکنواخت نیرو