پاورپوینت رویکردهای جلب حمایت همه جانبه و فنون ترغیب کننده

پاورپوینت رویکردهای جلب حمایت همه جانبه و فنون ترغیب کننده

نوع فایل:powerpoint قابل ویرایش:15 اسلاید قسمتی از اسلایدها: رهبران جامعه، کسانی هستند که در تسهیل فرآیند تغییر در زمینه مشکلات سلامت جامعه تاثیر مهمی دارند و مشارکت آنان در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های حوزه سلامت می تواند با کاستن از میزاپاورپوینت رویکردهای جلب حمایت همه جانبه و فنون ترغیب کننده|32041788|golden|پاورپوینت رویکردهای جلب حمایت همه جانبه و فنون ترغیب کننده
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت رویکردهای جلب حمایت همه جانبه و فنون ترغیب کننده می باشد.

نوع فایل:powerpointقابل ویرایش:15 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:رهبران جامعه، کسانی هستند که در تسهیل فرآیند تغییر در زمینه مشکلات سلامت جامعه تاثیر مهمی دارند و مشارکت آنان در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های حوزه سلامت می تواند با کاستن از میزان مخالفت های آنها با برنامه به جلب حمایت آنان منجر شود.رهبران را می توان به سه گروه تقسیم کرد:قانونگزاران که وظیفه وضع قوانین را بر عهده دارندسیاستگزاران که سیاست ها را شکل می دهندمدیران اجراییکه وظیفه دارند که سیاست ها را اجرا کنندبرای رسیدن به اهداف همسو و مشترک، و نه لزوما یکسان، به یکدیگر می پیوندند و با هم کار می کنند.شراکت می تواند رسمی یا غیر رسمی، دائمی یا موقت باشند.هماهنگی (Coordination): هر کسی وظیفه خود را انجام می دهد و تلاش می شود این وظایف تزاحم یا تضادی با هم نداشته باشند.همکاری (Cooperation): تقسیم وظایف صورت گرفته است تا کسی کار تکراری انجام ندهد و منابع درست مصرف شود.همدستی (Collaboration) یا ائتلاف (Coalition): همه تحت امر یک مدیریت واحد هستند و تقسیم دقطق وظایف و منابع شده است و وظایف مکمل یکدیگر هستند.

فهرست مطالب واسلایدها:درگیر کردن رهبران (Leaders Involvement)کار با رسانه های جمعیایجاد شراکت و ائتلاف (Partnership & Coalition)تحرک اجتماعی (Social Mobilization)ظرفیت سازی (Capacity Building)نحوه درگیرکردن رهبران جامعهایجاد شراکت و ائتلافمحاسن و معایب شراکت و ائتلافکار با رسانه های جمعیملزومات یک پوشش رسانه ای مناسبتحرک اجتماعیاقدامات لازم برای تحرک اجتماعیفنون ترغیب سازیعوامل موثر در انتخاب فنون