پاورپوینت نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران با تأکید بر جذب شایستگان و پرورش کارآمدان

پاورپوینت نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران با تأکید بر جذب شایستگان و پرورش کارآمدان

نوع فایل: power point قابل ویرایش 43 اسلاید قسمتی از اسلایدها: بهسازی منابع انسانی از طریق انجام اقدامات هدفمند و نتیجه مدار در حوزه فعالیتهای ارزیابی بازار نیروی کار، استخدام، آموزش حفظ و نگهداری و ارتقاء ایجاد و استقرار چتر حمایتی/ نظارتی آموزش در پاورپوینت نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران با تأکید بر جذب شایستگان و پرورش کارآمدان|32040813|golden|پاورپوینت نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران با تأکید بر جذب شایستگان و پرورش کارآمدان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران با تأکید بر جذب شایستگان و پرورش کارآمدان می باشد.

نوع فایل: power pointقابل ویرایش 43 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:فهرست مطالب و اسلایدها:شایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شرکت ملی گازمدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)توان مدیریتیهدف از انجام طرححوزه های اساسی اثبات شایستگی در نظام اداری صنایع نفت ، گاز پالایش و پخش و پتروشیمیدوره های عمومی