طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده

طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی:اول موضوع درس: آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده اهداف : شناختی:تعدادی وسیله گرم کننده نام ببرد مهارتی:وسایل گرمایشی مختلف را از نظر میزان گرما و صرفه جویی در انرژی با هم مقایسه کند نگرشی:به طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده|32040025|golden|طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده می باشد.

معرفی طرح درس :





نام کتاب درسی: علوم



مقطع تحصیلی:اول



موضوع درس: آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده



اهداف :



شناختی:تعدادی وسیله گرم کننده نام ببرد



مهارتی:وسایل گرمایشی مختلف را از نظر میزان گرما و صرفه جویی در انرژی با هم مقایسه کند



نگرشی:به شناخت عوامل مؤثر و منابع تولید کننده گرما علاقه نشان دهد



تعدادی تصویر از وسایل گرم کننده مثل: بخاری. شوفاژ .کرسی



نمایشی،پرسش و پاسخ،سخنرانی



– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات : دو صفحه