کفپوش های اپوکسی

کفپوش های اپوکسی

درس روش های طراحی و تولید صنعتی فهرست تعریف کفپوش اپوکسی مصارف خواص و مزایا داده های فنی دستور العمل مصرف تصاویر تعریف کفپوش اپوکسی این پوشش از نوع ترموست و دو جزیی ( پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین ) است که از طریق واکنش شیمیایی در درجه حرارت محیکفپوش های اپوکسی|32038760|golden|کفپوش های اپوکسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع کفپوش های اپوکسی می باشد.


درس روش های طراحی و تولید صنعتی
فهرست تعریف کفپوش اپوکسی مصارف خواص و مزایا داده های فنی دستور العمل مصرف تصاویر
تعریف کفپوش اپوکسی این پوشش از نوع ترموست و دو جزیی ( پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین ) است که از طریق واکنش شیمیایی در درجه حرارت محیط به یک ترکیب بزرگتر ، سخت، چسبنده و مقاوم تبدیل میشود ، علاوه بر جنبه تزیینی و بهداشتی دارای چسبندگی بر روی سطوح فلزی و بتنی و مقاومت بسیار خوب مکانیکی و نیز مقاومت در مقابل خوردگی ، آب، مواد شیمیایی، روغنها، اسیدها، قلیاها و گازوئیل میباشد .

مصارف: کف بتنی کارگاهها یا انبارهای صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع داروئی، صنایع الکترونیکی ، صنایع نساجی و صنایع نظامی کفپوش بیمارستانها، کارخانجات، محیطهای صنعتی، سالنهای ورزشی، فرودگاهها خواص و مزایا: چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی و بتنی مقاومت عالی در مقابل آب، مواد شیمیائی، روغنها، اسیدها، بازها و گازوئیل