بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک

تفکر استراتژیک , برنامه ریزی استراتژیک , خلاقیت و شهود , مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی,پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک,دانلود پروژه بررسی میزان تفکر اس

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 225صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک|32011616|golden|تفکر استراتژیک , برنامه ریزی استراتژیک , خلاقیت و شهود , مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی,پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک,دانلود پروژه بررسی میزان تفکر اس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک می باشد.

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 225صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.
هدف اصلی اين تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مديران ارشد بانك تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.

مقدمه

در محيطي كه ويژگي آن، پيچيدگي و تغيير مستمر است، گفته مي شود كه ظرفيت نوآوري و تفكراستراتژيك واگرا، بسيار بيشتر از برنامه‌ريزي استراتژيك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزي خلق مزيت رقابتي به حساب مي آيند. اما به نظر مي رسد هم تفكر استراتژيك و هم برنامه ريزي استراتژيك هر دو نياز امروزي سازمانها باشند. باوجود محيط غير قابل پيش بيني و به شدت پيچيده و رقابتي، ظرفيت تفكر استراتژيك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازماني، به عنوان هسته مركزي خلق و حفظ مزيت رقابتي،حساب مي آيد(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژيك فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط است اين امرمستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره باهدف تمركز برقصد ونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار است تفكراستراتژيك فعاليتهايي چون گردآوري اطلاعات، تحليل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان و درشركتهاي داراي فعاليتهاي متنوع، پاسخگويي به سؤالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان راشامل ميشود، آبراهام لینکلن تفكراستراتژيك راشناسايي استراتژيهاي قابل اطمينان ويا مدلهاي كسب وكاري ميداند كه به خلق ارزش براي مشتري منجرشوند او معتقد است جستجو براي يافتن گزينه هاي استراتژيك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشي از فرآيند مديريت استراتژيك انجام ميگيرد، درواقع نتيجه عملي تفكراستراتژيك است، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرد . ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌اي را كه به مزيت نسبي معروف شده مطرح كرد. منظور ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق مي دهند كه كشور در آنها بيشترين بهره‌وري نسبي را داشته باشد. یعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش مي تواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره‌ورتر باشد در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره‌‌وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه‌ماهر استفاده مي‌كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي‌شد وجه غالب در تئوري مزيت نسبي مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاوت آنها از فراواني عوامل توليد، از قبيل زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه، ناشي مي شوداين عوامل داده‌هاي اوليه براي توليد هستند. كشورها مزيت نسبي متكي بر منابع را در صنايعي به دست مي‌آورند كه در آنها از منابعي كه در آن كشورها فراوان است بيشترين استفاده را به عمل مي‌آورند. آنها اين كالاها را صادر ميكنند و كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارند وارد ميكنند. براي مثال، كشورهاي برخوردار از نيروي كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبي، كالاهاي كاربر از قبيل تجهيزات الكترونيكي را صادر مي‌كنند و كشورهاي برخوردار از منابع اولية فراوان و زمينهاي گستردة قابل كشت، محصولات مبتني بر آنها را صادر مي‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدين دليل پيشرفته است كه ذخاير قابل توجهي با كمترين ناخالصي دارد و همين موجب ميشود كه محصول مرغوب توليد كند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: كليات ‌تحقيق
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
چارچوب نظري تحقيق 7
مدل تحليلي تحقيق 8
فرضيه های تحقيق 11
.قلمرو تحقيق 12
محدوديت تحقيق 13
تعريف مفهومي متغيرها 13
تعريف عملياتي متغيرهای تحقیق 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول : تفکر استراتژیک 17
مقدمه 17
تعریف تفکر استراتژیک: 18
مدلي برای آموزش استراتژیک 19
عناصر تفكر استراتژيك 23
تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک 24
تعریف برنامه ریزی استراتژیک 24
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25
خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک 26
اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک 27
ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک 28
تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 28
تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک 30
وابستگی و هم ترازی اساسی 32
برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 33
یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر 34
برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است 34
برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد 35
چارچوب رابیک کیوب مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک 36
آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟ 37
دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر 39
فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40
بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید 41
جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک 42
خلاقیت استراتژیک: 43
انواع تفکر و متفکران: 46
تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48
خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51
تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک 51
راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55
تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21 56
تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی 57
مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن 58
فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی 59
رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59
تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی 61
خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی 61
ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی 62
نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک 63
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64
ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار 67
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك : 68
تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی : 69
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد 69
بخش دوم: مزیت رقابتی 71
مقدمه: 71
مزيت رقابتي و منشأ آن 72
انواع مزیت رقابتی 80
جایگاه و مدل رقابتی 87
اساس ماهیت رقابت: 88
منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟ 89
کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی 91
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي 92
روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98