مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس,تحقیق حسابداری انواع شاخص بورس درايران,مقاله بررسی شاخص بازده نقدي,شاخص هاي بازار سرمايه,مبانی نظری شاخص داو,جونز

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس|32011010|golden|مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس,تحقیق حسابداری انواع شاخص بورس درايران,مقاله بررسی شاخص بازده نقدي,شاخص هاي بازار سرمايه,مبانی نظری شاخص داو,جونز
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس می باشد.

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 99 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده:

بيشتر افراد به درستي از روشهاي سرمايه گذاري اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بيشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالي وپس اندازهاي خود را در بازارهاي مختلف سرمايه گذاري مي کنند .بعضي از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ريسک هستند.به همين جهت منابع مالي که در اختيار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمايه گذاري مي کنند .گروه ديگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهايي که خود در آن مشغول کار هستند،سرمايه گذاري مي کنند و گروه ديگر در بازار هاي فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذيرش ريسک بيشتر انتظار منافع بيشتري نيز دارند در اين ميان تحليل تکنيکي به علت اينکه در بيشتر بازارها کاربرد فراواني دارد، مورد توجه تعداد زيادي از سرمايه گذاران قرارگرفته است.تجزيه تحليل تکنيکي فرايند بررسي حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قيمتهاي گذشته ،براي تعيين قيمت آتي سهام ،ارز و... مي باشد. در واقع تحليل گران تکنيکال با اين عقيده که همه عوامل در قيمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار مي کند.به پيش بيني قيمت سهام در اينده مي پردازند.
در اين تحقيق به بررسي ومقايسه بازده وريسک دو روش تکنيکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمي گيرد، يعني شاخص قدرت نسبي وميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسي بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضيه اصلي وهشت فرضيه فرعي پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتيجه اينکه بين ريسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبي وميانگين همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داري وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بين بازده وريسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوي ميانگين دوجامعه استفاده شده است .

مقدمه:
امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونيک امکان سرمايه گذاري در بازارهاي سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونيکي تبديل به بخش مهمي از ساز وکار بازارهاي معتبر جهاني شده است.
بازارهاي مورد بحث نه تنها شامل بازارهاي سهام بلکه بازارهاي نفت وفلزات غير اهني بازارهاي محصولات کشاورزي، بازارهاي پولي و...رانيز دربر مي گيرد .
اصولابراي کسب سود در اين بازار گسترده جهاني، نياز به اطلاعات تخصصي وپيچيده کارشناسي ،امر لازم وضروري به نظر مي رسد.
بنابراين توجه به گستردگي بازارجهاني ،استفاده از ابزارهایی که با در اختيار داشتن کمترين اطلاعات بتواند بيشترين نتايج را حاصل کنند بسيار مطلوب به نظر مي رسد.
روشهاي بسياري توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمايه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصميم گيري درست بازده بهتري را از سرمايه خود کسب کنند.يکي از روشهاي سرمايه گذاري که به صورت گسترده مورد توجه سرمايه گذاران قرارگرفته روش سرمايه گذاري تکنيکال است . در داخل کشور نيز خصوصا در سالهاي اخيربسياري ازسرمايه گذاران به روشهاي تکنيکال توجه ويژه اي نشان مي دهند.به تحليل گران تکنيکال چارتيست مي گويند.چارتيستها سعي مي کنند،با استفاده روند و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519) .

فهرست مطالب
چكيده: 1

مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بیان مسئله : 6
4-1چارچوب نظري تحقيق : 7
5-1فرضيه هاي تحقيق : 8
6-1اهميت وضرورت تحقيق : 10
7-1 حدود مطالعاتی 11
1-7-1قلمرومکاني تحقيق : 11
2-7-1قلمرو زماني تحقيق : 11
8-1تعريف واژه هاي کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 14
2-2انواع شاخص بورس درايران : 15
1-2-2شاخص کل: 15
1-1-2-2ويژگيهاي شاخص کل : 16
2-1-2-2موارد ي که در شاخص کل اثري ندارند: 16
3-1-2-2مواردي که نيازي به تعديل شاخص نمي باشد 17
2-2-2شاخص بازده نقدي و قيمت: 17
3-2-2شاخص بازده نقدي: 17
4-2-2شاخص صنعت 18
5-2-2شاخص مالي 18
6-2-2شاخص شرکت 18
7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18
3-2شاخص هاي بازار سرمايه درساير کشورها: 19
1-3-2شاخص بورس لندن : 19
2-3-2شاخص داو-جونز: 19
3-3-2شاخص نزدک: 19
4-3-2شاخص نيکي ژاپن: 20
5-3-2شاخص دکس : 20
6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20
7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20
8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20
9-3-2شاخص هاي بورس مالزي: 21
4-2روش هاي پيش بيني قيمت اوراق بهادار : 21
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
2-4-2روش اساسي يا تجزيه وتحليل بنيادي : 22
3-4-2 روش نموداري يا تجزيه تحليل تکنيکي: 22
5-2اصطلاحات رايج تحليل تکنيکال: 22
6-2برخي از اصلاحات سرمايه گذاري: 25
7-2شاخص ميانگين متحرک همگرا واگرا: 29
8-2ميانگين متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
9-2شاخص قدرت نسبي: 31
10-2بررسي مقايسه اي شاخص ميانگين همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبي روش تحليل تکنيکال: 32
11-2مروري بر مطالعات تجربي : 37
1-11-2تحقيقات انجام شده در خارج از کشور: 37
2-11-2تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 45
2-3روش تحقيق: 45
3-3اهداف تحقيق: 45
4-3فرضيه هاي تحقيق : 46
1-4-3فرضيه اصلي اول: 46
2-4-3فرضيه اصلي دوم: 47
5-3جامعه اماري: 47
6-3مدل تحليلي تحقيق: 49
7-3 فرايند تحقيق: 50
8-3روش ها و ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق: 50
9-3متغير ها و داده هاي پژوهش: 51
10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقيق: 53
12-3شاخص قدرت نسبي 54
13-3ميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
1-13-3سيگنال خريد و فروش ميانگين متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
14-3محاسبات مربوط به ريسک: 56
15-3بازده : 57
16-3روش تجزيه وتحليل داده ها 57
17-3آزمونT مستقل 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 60
2-4آزمون فرضیه ها : 60
1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60
2-2-4 فرضيه اول(فرعي) : 62
3-2-4فرضيه دوم (فرعي) : 63
4-2-4فرضيه سوم(فرعي) : 65
5-2-4فرضيه چهارم (فرعي) : 66
3-4فرضيه دوم (اصلي) : 68
1-3-4فرضيه اول (فرعي) : 69
2-3-4فرضيه دوم (فرعي) : 71
3-3-4فرضيه سوم(فرعي) : 73
4-3-4فرضيه چهارم (فرعي) : 74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 78