بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر

بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر, بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر, , بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر

دانلود ورد با موضوع دارای 14 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 14 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: آشیل یونس پیامبر بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر|31038768|golden|بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر, بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر, , بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر می باشد.


دانلود ورد با موضوع دارای 14 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.تعداد صفحه : 14 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانسقسمتی از متن نمونه:

آشیل


یونس پیامبر

------در ادامه پرداختن به نقش حیوانات به لحاظ بنیانهای مذهبی و اجتماعی تاریخی در باورهای مردمی ،گویند که یونس پیامبری بود از پیامبران پروردگار که اهل نینوا را به یگانه پرستی و بت شکنی فرا میخواند و هر انچه تلاش مینمود بر راهبری انان، توفیق نمیافت ، عاقبت روزی ان قوم را بر خلاف گفته پرودگار ترک نمود و هر انچه بر وی وحی فرود امد وقعی ننهاد و ره به بیابان سپرد و رفت و رفت و ........ رفت تا عاقبت به دریا رسید،در مدخل هور۱* شناوری را پهلو گرفته به ساحل دید و بر ان سوار گشت و روی به دریا نهاد ،به شبی گذشته از ان روز دریا خروشان گشت و کشتی نشینان را وهم فرا گرفت ،انان بر این باور بودند که دریا گرسنه است و از میان مسافران یک نفر را باید به دریا بیافکنندتا ان خروش پایان یابد ،پس بر ان شدند که به قید قرعه ان فرد را انتخاب نمایند . به قرعه اول نام یونس از کیسه بیرون امد . انان که برای وی احترامی قائل بودند و وی را میشناختند رای به تکرار دادند،بار دیگر قرعه تکرار گشت و باز نام یونس و.... به سه بار قرعه را تکرار نمودند و جز نام یونس پیامبر نامی ز کیسه بیرون نیامد و عاقبت یونس گفت : که قسمت طاعت از امر پروردگار است و به دریا پرید ،به زمانی کوتاه و به فرمان پروردگار ماهی بزرگی یونس را بلعید و با خود به قعر دریا برد . از ان روز چهل روز گذشت و یونس چهل روز به توبه و ندبه در دل ماهی مشغول بود تا عاقبت توبه مقبول افتاد و به فرمان خدا ماهی به کنار ساحل امد و یونس را به ساحل فکند . یونس که چهل روز از افتاب بی بهره بود به دیدن نور خورشید به حال ضعف به گوشه ای فتاد . گویند که به پلکی، بوته کدویی در کنارش رویید و وی را در بر گرفت تا از افتاب مصونش دارد ، یونس به جند روزی در پناه ان بوته بود و از میوه ان بهره میبرد تا عاقبت به سوی نینوا بازگشت و راهبری و ارشاد انان را ز سر گرفت .


قبول یا رد این داستان مذهبی بر عهده شما .


ماهی نام برده شد را یونس مینامند که به حقیقت از راسته پستانداران دریایی است و دلفین یونس است و ماهی نامیده نمیشود به جهت نگرشی علمی . گونه ای که در ابهای گرم دنیا من جمله خلیج فارس زندگی میکند .