پاورپوینت سبك زندگي و سلامت

دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان پاورپوینت سبك زندگي و سلامت,خرید دانلود رایگانپاورپوینت سبك زندگي و سلامت,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت سبك زندگي و سلامت

دانلود پاورپوینت با موضوع سبك زندگي و سلامت دارای 28 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 28 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانسپاورپوینت سبك زندگي و سلامت|31036256|golden|دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان پاورپوینت سبك زندگي و سلامت,خرید دانلود رایگانپاورپوینت سبك زندگي و سلامت,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت سبك زندگي و سلامت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت سبك زندگي و سلامت می باشد.


دانلود پاورپوینت با موضوع سبك زندگي و سلامت دارای 28 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 28 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:


سبك زندگي و سلامت

 جنبه هاي سبك زندگي
 ورزشي و تغذيه
چاقي و اختلالات غذا خوردن


جنبه هاي سبك زندگي

 درك سـلامت و روانشنـاسي سلامت بـا تمركز بـر فقـدان بيمـاري
كـامل نيـست .
 تـأكيد روانشناسي سلامت معاصر بر فـوايد حالت هاي مثبت سلامت
و حوزه هاي مرتبط با ارتقاي سلامت ( مانند اولز و سيمنت ، 1995)
 تمـركـز بـر مطالـعه سبـك زنـدگي بـراي درك مـا از ســلامت
 اهميت عوامـل سبك زنـدگي ماننـد انجـام منـظم ورزش و درپيـش
گرفتن بـرنامه غذايـي سالم و زيان عواملي مانند كشيدن سيگار بـراي
سلامت زنـدگي
 حـدود 50% مـرگ هاي زودرس در كشورهاي غربـي مربوط به سبك
زندگي
 افراد سيگاري 5 سال اميد به زندگي خود را از دست مي دهند.و افراد
داراي سبك زندگي نشسته ( غيرفعال ) 2 تا3 سال اميد به زندگي خود
را از دست مي دهند .
 متخصص تـغذيه مي توانـد ملاك هاي سبك زندگي سالـم را تـرسيم
نمايـد .


 تـأكيد روانشناس ورزشي بـر اهميت ورزش منـاسب و منظـم بـراي
نگهداري تنـاسب جسمـي و پـرورش اعضـاء هـوازي
 ما بايد سبك زندگي را در نظر بگيريم نه رفتارهاي خـاص سلامت را
 تغييـر گرايش ها و شيوه در سلامت ، ممكـن است تحت تأثير عوامل
فرهنگي و خرده فرهنگي وسيعتـري قرار گيرنـد مثلا خـانواده از منابع
اصلي اطلاعات بـراي غذا و بـرنامه غذايي ماست . يـا اثـر تبـليغات
....