مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

مقاله کامل حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور ,مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور ,مقاله ,حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور

مقاله کامل حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور دارای 35 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 35 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قمقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور|31021288|golden|مقاله کامل حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور ,مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور ,مقاله ,حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌, نسبت به املاك مجاور
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور می باشد.

مقاله کامل حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور
دارای 35 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 35 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

فهرست :
مقدمه 3
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غير 4
م
الكيت تبعي 4
مالكيت فضا و قرار زمين 4
تعریف حق ارتفاق 8
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود 10
تصرف در حق ارتفاق 11
اذن در استفاده از ارتفاق 12
تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن 13
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد 14
تکالیف مالک 16
تکالیف صاحب حق ارتفاق 17
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک 19
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک21
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک22
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهيت حقوق املاك مجاور22
تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است25
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود 27
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : 28
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد28
اختلافات بین مالکین 29
دیوار 29
پله 30
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید30
مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک32
حریم چاه 32
منابع و ماخذ 35

حق ارتفاق در شهرسازی

مقدمه :
بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقو ق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي‏فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي‏فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)
در اين مقال سعي شده تا آثار و احكام مربوط به ارتفاق ،املاك مجاور، حرائم املاک ، قوانين مربوط ، ضررهاي نامتعارف همسايگي و همچنین محدودكننده‌ هاي‌ مالكيت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

حق ارتفاق در شهرسازی
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غير
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
مالكيت تبعي ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد يا بالتبع مال مالك همان اموال مي‌باشد همچنين است نما و محصول حاصل از زمين و نتایج حيوانات تحت شرايط مقرر بدين معني كه اگر نما يا حاصل از اصله (نهال) يا حبه (دانه) غير حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضايت صاحب زمين كاشته شده باشد.
مالكيت فضا و قرار زمين ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين تا هر كجا كه پائين رود به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و يا ريشه درخت در فضاي خانه، يا زمين همسايه مالك درخت بايستي نسبت به عطف آن اقدام كند. در صورتيكه كسي در ديوار اختصاصي خود در مجاورت ملك همسايه روزنه يا شبكه ايجاد كند همسايه مي‌تواند جلو شبكه و روزنه مانع ايجاد كند. با وجود موارد ياد شده مالكيت حقي نامحدود نيست و حدودي براي آن مقرر شده است.