مهارت هاي زندگي

تحقيق مهارت هاي زندگي

تحقيق متشکل از 14 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: امام علي (ع) مي فرمايد: فرزندان خودتان را مجبور نكنيد آداب زمان شما را رعايت كنند چرا كه آنها در زماني خلق شده اند غير از زماني كه شما در آن خلق شده ايد. تعريف عبارتند امهارت هاي زندگي|31017584|golden|تحقيق مهارت هاي زندگي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مهارت هاي زندگي می باشد.

تحقيق
متشکل از 14 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
امام علي (ع) مي فرمايد: فرزندان خودتان را مجبور نكنيد آداب زمان شما را رعايت كنند چرا كه آنها در زماني خلق شده اند غير از زماني كه شما در آن خلق شده ايد.
تعريف
عبارتند از مجموعه اي از توانايي هايي كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي‌آورند اين توانايي‌ها فرد را قادر مي‌سازند كه مسئوليت‌هاي نقش اجتماعي خود را بپذيرند و بدون لطمه زدن به خود و ديگران با خواست ما انتظارات و مشكلات روزانه به ويژه و روابط بين فردي به شكل موثري روبه رو شوند. انسان در تعاملات حياتي خود با محيط اجتماعي واجد صفاتي خاص مي شود مهم ترين تاثيراتي كه محيط زندگي بر رفتار به جاي مي گذارد.
از طريق احساسات و عواطف است و همين هاست كه به صورتي نگرشي آدمي را تحت تاثير قرار مي دهد و تغييراتي اساسي را رقم خواهند زد و نهايتا در اين تعاملات است كه آدمي تبحر را كسب مي كند و پس از تكرار و تمرين رفتارها مهارت هايي را به وجود مي‌آورد پژوهشگران معتقدند تعدادي از مهارت‌هاي كسب شده پايه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به ارتقاء بهداشت روان را سبب خواهد شد تاثير مثبت مهارت ها در زندگي شخص را قادر خواهد ساخت تا دانش و نگرش و ارزش هاي وجودي خود را به توانايي هاي واقعي و ديني تبديل مي كند معمولا اين اشخاص داراي رازداري و كنترل گفتار، انجام به موقع كارها قدرت تحمل سختي ها برنامه ريزي و كوشش در امور مفيد و دوري از كار بي فايده تقويت خود پنداره و اتكاء به نفس هستند.
آموزش فرزندان با تولد يا حتي قبل از آن آغاز مي شود و در سراسر زندگي ادامه دارد. هر كودك پيش از مدرسه حداقل داراي شش تجربه زندگي است كه در خانه‌-‌كوچه- محله- بازار- خيابان- پارك و ... دارد. با والدين خواهر- برادر- بستگان دور و نزديك معاشرت كرده و زبان مادري خود را ياد گرفته و عادات و رسوم و نگرش‌هاي خانوادگي را اخذ كرده و مراحل آغازين رشد جسمي و عاطفي و عقلاني را سپري مي كند و سرانجام الگوي زندگي او پيش از ورود به مدرسه شكل مي گيرد. سيستم خانواده در گذشته كدخدايي بود كه بار تعهدات ترتيبي فرزندان را برعهده داشت.