نقش كار در زندگي

تحقيق نقش كار در زندگي

تحقيق متشکل از 14 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: هزاران سال پيش وقتي که انسانهاي نخستين بر روي کره زمين پراکنده بودند براي ادامه زندگي غذاي خودر را بشکلي تامين ميکردند و هرچند که در ابتدا بطور غريضي از گوشت حيوانات و بنقش كار در زندگي|31017573|golden|تحقيق نقش كار در زندگي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نقش كار در زندگي می باشد.

تحقيق
متشکل از 14 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
هزاران سال پيش وقتي که انسانهاي نخستين بر روي کره زمين پراکنده بودند براي ادامه زندگي غذاي خودر را بشکلي تامين ميکردند و هرچند که در ابتدا بطور غريضي از گوشت حيوانات و برگ درختان استفاده مينموند از آنجايي که انسانها فطرتا خدا جو و دانشدوست ميباشد کم کم بکمک تعقل و فکر اين دو موهبت خداد داي سعي کردند طبيعت را بشناسند و از آن بهره گيرند و براي اين کار به ساخت لوازم اوليه همت گماشتند و اولين لوازم و وسايل کار ساحته شد و نقش انسان در اينجا به اثبات رسيد و در نتيجه فرهنگ کار نيز شکل گرفت با پيشرفت بشر و تلاش و کوشش آنان طبيعت به تسخير آدمي در آمد اين روند ادامه پيدا کرد و تا به کشف و اختراعات مهمي از قبيل اختراع ماشين ، بخار ، کشتي ،لوکو مو تيو ، تلگراف،تلفن ، کشف واکسن ، ميکروب ،مبا رزه با انواع بيماري ها نقش انسان برجسه تر شد و روابط انساني ايجاد گرديد و نامي بر اين روابط نهاده شد که نظام فئودالي يکي از اين تشکل ها بود و در اين نظام فرهنگ کار و کارگر و کار فرما بوجود آمد که کافرمايان ارباب و کارگران دهقان و روابط آنها يک روابط ارباب و رعييتي و اين نظام هرچند که از بي نظامي بهتر بود ولي مطلوب انسانها نبود و استثمار و استعمار و بهرکشي از دهقانان و يا هرکسي که ابزار و وسايل کار نداشت فراوان و نظام دستمزد هم يک نظام عادلانه نبود و افراد زيادي کار ميکردند و عده اي محدوي نيز ار دست زنج آنها استفاده ميبردند اما جامعه انساني رو به پيشرفت بود و اين پيشرفت نياز هاي جديد را طلب ميکرد و همجنين فرهنگ جديد ؛ تا اينکه اختراعات و کشفيات بشر در گذشته زمينه ساز انقلاب صنعتي در اروپا گرديد و با شروع اين انقلاب کارخانجات عظيمي بوجود آمد و نظام فئودالي نيز کم کم از جامعه رخت بر بست و جاي خود را به نظام صنعتي داد و جامعه جديد شکل گرفت کار و فرهنگ کار نيز عوض شد