بزهکاری

تحقيق بزهکاری

تحقيق متشکل از 49 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: تعريف بزهكاري: در ابتدا لازم مي دانم بزهكاري را بيان و به طور كلي به مفهوم بزهكاري بپردازيم تا با بزهكاري بيشتر آشنا شويم.بزهكاري نوجوانان:از آنجائيكه بزهكاري و انحرافاتبزهکاری|31016003|golden|تحقيق بزهکاری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بزهکاری می باشد.

تحقيق
متشکل از 49 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

تعريف بزهكاري: در ابتدا لازم مي دانم بزهكاري را بيان و به طور كلي به مفهوم بزهكاري بپردازيم تا با بزهكاري بيشتر آشنا شويم.بزهكاري نوجوانان:از آنجائيكه بزهكاري و انحرافات نوجوانان از دير زمان در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها و محروميت هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، بزهكاري، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و ديگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشكلاتي جهت پيشگيري از انحرافات جوانان در كشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبي در كشور هويدا است. جهت پيشگيري از انحرافات جوانان و نوجوانان، انديشمندان و دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي – روانپزشكي در راستاي شناسايي علل و يافتن راه حلي به پژوهش پرداختند و هر كدام به عواملي از قبيل محيط بيروني كه شامل طبيعت – جامعه عوامل اجتماعي و خانوادگي كه خود در بردارنده، عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69). بزهكاري نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهايي براي آن پيشنهاد نموده اند دوره نوجواني به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هويت مرحله اي است كه در آن بزه بيشتر اتفاق مي افتد و سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند و حداقل سن بزهكاري در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در كانون اصلاح و تربيت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدي 1357 صفحه 133).از نظر اجتماعي بزهكاري را به سه دسته تقسيم كرده اند:1- بزهكاري بر عليه اشخاص عادي مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، كشتن عمد يا غير عمد.2- بزهكاري بر عليه دارائي و مالكيت ديگران مانند دزدي – جعل اسناد.3- بزهكاري بر عليه نظم عمومي مانند فحشاء ، خريد و فروش مواد مخدر.