افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي

تحقيق افسانه , بيانيه ي شعر نيمايي

تحقيق متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: هم زمان با نخستين زمزمه هاي تجدد و در اوج رويا رويي هاي نو گرايان و سنت پرستان ، نيما آرام و بر كنار از همه سرو صداها نخستين منظومه خود ، قصه رنگ پريده را كه حدود پانصد افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي|31014534|golden|تحقيق افسانه , بيانيه ي شعر نيمايي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي می باشد.

تحقيق
متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

هم زمان با نخستين زمزمه هاي تجدد و در اوج رويا رويي هاي نو گرايان و سنت پرستان ، نيما آرام و بر كنار از همه سرو صداها نخستين منظومه خود ، قصه رنگ پريده را كه حدود پانصد بيت داشت ، به سال 1299 سرود و يك سال بعد آن را منتشر ساخت . اين منظومه كه از آثار اوليه ي نيما و حاصل دوران ناپختگي كار اوست و كاستي ها و سستي هائي در آن ديده مي شود . نيما در اين شعر ف جهان را به شكلي شاعرانه و از دريچه ي چشم خود مي نگرد و همين تازگي ديد ، شعر او را به رغم قالب سنتي و ظاهر قديمي اش ، از آن چه شاعران سنتي گفته اند ، متمايز مي سازد . منظومه قصه رنگ پريده و قطعه ي اي شب كه به سال 1301 در نشريه ي ادبي نوبهار منتشر شد و سوز وشوري شاعرانه داشت ، مقدمه اي بود براي سرودن منظومه ي افسانه كه مي توان آنرا بشارت دهنده ي شعر نيمائي شمرد .
نيما شاعر افسانه را بهتر بشناسيم –
روستاي دور افتاده ي يوش در دل كوهستان هاي جنگلي دامنه ي البرز قرار دارد واز نظر تقسيمات كشوري جزو شهرستان نور از استان مازندران است .
علي اسفندياري فرزند ابراهيم خان ، مردي آتش مزاج و دلاور از دودماني كهن كه با گله داري و كشاورزي روزگار مي گذراند ، به سال 1276 در اين دهكده پا به عرصه وجود گذاشت . كودكي او در دامان طبيعت و در ميان شبانان گذشت . با آرامش كوهستان انس گرفت و از زندگي پر ماجرا و دنياي شبانان و كشاورزان تجربه ها آموخت و روح او با رمندگي طبيعت و جهان دد و دام پيوند خورد . او خواندن و نوشتن را به شيوه ي سنتي روستا نزد ملاي ده آموخت . در آغاز نوجواني با خانواده خود به تهران رفت و پس از گذراندن دوران دبستان براي آموختن زبان فرانسه وارد مدرسه يسن لويي شد . سالهاي آغازين تحصيل او با سركشي و نافرماني گذشت اما تشويق و دل سوزي معلمي مهربان به نام نظام وفا طبع سركش او را رام كرد و در خط شاعري انداخت . آن سالها جنگ جهان گير اول در جريان بود و علي اسفندياري – كه بعدها نام نيما يوشيج را براي خود برگزيد – اخبار جنگ را به زبان فرانسه مي خواند و هم زمان به فراگيري دروس حوزه و زبان عربي مشغول بود .