پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو , پروتکل, تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو د ارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مشخصات « » تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه تعداد صفحه : 4 صفحه نوع فایل: word توضیحات: جلسه اول: -آشنایی اعضای گروه با یگدیگر و قوانین گروه؛ - برقرارپروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو|31014439|golden|پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو , پروتکل, تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو می باشد.

پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو د ارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مشخصات « »
تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه
تعداد صفحه : 4 صفحه
نوع فایل: word

توضیحات: جلسه اول: -آشنایی اعضای گروه با یگدیگر و قوانین گروه؛ - برقراری ارتباط و ایجاد آمادگی؛ - تعلیم و آشنا کردن افراد با مدل شناختی-رفتاری -ماهیت ساختاری و همکاری ایجاب می کند که افراد اصول و روش های مربوط را بفهمند. درک مدل درمانی موجب می شود که فرد خود را با فرایند درمان هماهنگ نماید و هم مسئولیت پذیری در برابر افکار و اعمال را تقویت می کند -درمانگر در ابتدا کلیت تعلیمی مختصری از مدل ارائه می دهد و به صورت دوره ای، در طی درمان به مفاهیم خاص اشاره می کند. و درمانگرمطابق با ماهیت و شخصیت افراد مدل شناختی-رفتاری را تغییر می دهد. -به درمان جویان توضیح داده می شود که تکلیف خانگی بخش ضروری درمان محسوب می شود.