مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان ,مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری ,مبانی نظری بزهکاری در نوجوانان ,مبانی نظری بزهکاری ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, بزهکاری در نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان دارای 193 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظریمبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان|31013945|golden|مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان ,مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری ,مبانی نظری بزهکاری در نوجوانان ,مبانی نظری بزهکاری ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, بزهکاری در نوجوانان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری در نوجوانان
دارای 193 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


تعريف بزهكاري:
تاريخچه بزهكاري :
علل و عوامل مؤثر در بزهكاري :
عوامل ذاتي غير ارثي:
الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگي:
1ـ سن مادر:
2ـ سوء تغذيه:
3ـ تأثير داروهاي شيميايي:
4ـ تأثير الكل و مواد مخدر:
5ـ بيماريهاي مادر در دوران بارداري:
6 ـ حالت هيجاني ـ عاطفي مادر:
7ـ تأثير تشعشعات راديو اكتيو:
ب ) عوامل مربوط به دوران زايمان:
اختلالات رواني:
عوامل دروني:
1ـ اهميت خانواده:
الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگويي:
ب ـ اثرات احساس حقارت در ايجاد اعمال بزهكارانه:
ج ـ محبت والدين:
جو عاطفي خانواده :
2- وظيفه مدرسه از نظر بهداشت رواني :
3- تاُثير عامل اقتصاذي در بوجود آمدن بزهكاران :
الف ) رابطه جنگ و جرم :
ب)رابطه فقر و جرم :
3ـ رابطه سينما و مطبوعات با جرم:
4ـ بيكاري و بي ثمر بودن:
5ـ تأثير عوامل طبيعي وجغرافيايي در بزهكاري:
6 ـ تأثير عوامل مربوط به محيط خارجي:
7ـ عوامل مربوط به محيط انتخاب:
8ـ عوامل مربوط به سازمانهاي كيفري و زندانها:
9 ـ عامل پس افتادگي فرهنگي وپيشرفت تكنولوژي:
10ـ شهر نشيني:
10ـ تراكم و افزايش جمعيت:
11ـ نقش تربيت در بزهكاري كودك:

عوامل زيستي:
1- تعريف وراثت:
الف- عوامل مؤثر فيزيولوژي:
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهكاري:
2- جنس و نژاد:
3-سرنوشت و اغتشاشات رواني:
4-تأثير عامل زيست شناسي در بزهكاري:
5-محركات و علل رواني و جسمي و تأثير آن در رفتار مجرمانه:
6- كيفيت ساختمان طبيعي بدن در رفتار بزهكارانه:
7- آثار حمل و ولادت:
8- تأثير الكل و مواد مخدر در بزهكاري:
9- تأثير روان پزشكي:
نقش بيماري ها و اختلالات رواني در رابطه با بزه كاري:
عقب ماندگي:
روان پريشي:1
اسكيزوفرنيا:
پارانويا:
ماني:
صرع:
پسيكوپاتيك(روان و تجورها):
نقش روان شناسي در شناسايي بزهكاران:
روان كاوان:
شيوه هاي تبيين رواني:
نقش شخصيت در شناسايي مجرمين:
اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان:
بزه هاي گروهي:
بزه هاي پنهان:
نظرياتي چند راجع به بزهكاري:
1- موروثي بودن ( نارسائي كروموزومي)1:
2- 2- ارضاء نشدن آرزوهاي منطقي فرد:
3- 3- احساس گناه:
4- 4- نياز به محبت:
5- 5-جستجو براي هويت:
6- 6-تضاد فرهنگي و دورشدن از ارزشهاي فرهنگي سنتي:
7- 7-ياد گيري اجتماعي:2
8- 8-جامعه شناسي:7
9- 9-اضطرابهاي بلوغ:
10- 10-عوامل مربوط به شخصيت و منش:
11- 11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفي:
12- 12-روابط مادر و فرزند:
13- 13-چند عاملي بودن:
14- 14-دنياي بيرون:
15- 15-الگوي قدرت مردانگي:
16- 16-وراثت:
17- 17-مادران شاغل:
18- 18-متاركه:

19- پيشينه هاي تحقيق :
20- نقش مدارس :
21- نقش خانواده :
22- نقش كار :
23- نقش پليس :
فهرست منابع

تعريف بزهكاري:
بزه عبارت است از اقدام 1 به هر نوع عملي كه برخلاف موازين ،‌مقررات،‌قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه باشد . و بزه رابط بين عمل و اجتماع را بيان مي كند . اعمال بزهكارانه نوجوانان به اموري گفته مي شود كه قانو ن آنها را براي نوجوانان بزه مي داند و قوانين مربوط به بزه نوجوانان د ركشورهاي مختلف فرق مي كند و بزهكار كسي است كه متهم به ارتكاب رفتار ضد اجتماعي يا قانون شكني است ولي به علت آنكه به سن قانوني (معمولاً 18 سا ل) نرسيده است دراكثر كشورها مانند يك مجرم بزرگسال مجازات نمي شود ولي در برخي از كشورها جرائم اطفال و جوانان ،‌ عنوان خاصي را ندارد يعني صغير مثل كبير اگر مرتكب عملي شود ،‌ قانون ،‌ ارتكاب آنرا براي همه جرم شناخته و آن كس رامجرم مي داند ولي در بعضي از ممالك اعمال بخصوصي عفو مي شود مثل فرار از مدرسه ،‌كوچه گردي ، عدم اطاعت از روي لجبازي به اولياء‌،‌ نوشيدن مشروبات الكلي يا سيگار كشيدن د رمنظر عمومي كه از نظر بهداشتي ،‌تربيتي براي اطفال و نوجوانان مضر است و جزء بزه محسوب مي شود . رفتار نوجوانان بزهكار كه دست به ناهنجاريهاي اجتماعي زده موجب مي شود كه دريك زمان ومكان معين بوقوع مي پيوندد و در معناي واقعي ،‌مطالعه گسترده د رسطح يك جامعه اي است كه بايد جرمها را از ديدگاههاي مختلف واز نقطه نظر عوامل بوجود آورنده آنها دقيقاً‌ شناسايي به عمل آورد به همين جهت هنگامي كه بزهكاري بررسي مي شود يعني در حقيقت كليه پديده هاي اقتصادي ،‌ فرهنگي ،‌بهداشتي ،‌سياسي ،‌ مذهبي ،‌ خانوادگي و … يك جامعه عميقاً مورد مطالعه قرار مي گيردو بزهكاران از جهات مختلف:
سن ،جنس،نژاد،تجردوتأهل ،شهري و روستايي بودن ،فقير و متوسط و ثروتمند بودن و … تقسيم بندي مي شوند .
در مورد بزهكاري هر يك از دانشمندان 2 با توجه به رشته تخصصي خود و عقايد مكتبي كه از آن الهام گرفته اند ، تعريفهاي گوناگوني نموده اند .


1- فرجاد ،محمد حسين ،آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي جرم ،انتشارات كوكب 1356،ص168.
2- نوابي نژاد ،شكوه ،رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوانان ،انتشارات ابتكار ،تهران1365،ص110.
روانشناسان معتقدند :بزهكاران نوجوان از هر نوع كه باشد سلوك و رفتاري است كه خود شخص را ارضا مي كند ولي مورد قبول جامعه نيست و افرادي مرتكب آن مي شوند كه به سن قانوني نرسيده اند. حقوقدانان معتقدند كه بزهكاري عبارتست از هر فعل يا ترك فعلي كه نظم و آرامش اجتماعي را مختل نمايد و قانون براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد.
و جامعه شناسان هم آنرا يك پديده طبيعي و دائمي مي دانند كه در هر زمان و مكان اتفاق مي افتد و با تحولات جامعه تغييري نمي يابد ونزد وجدان و عامه مردم زشت و ناپسند است و ازديدگاه جرم شناسان هم يكي از اشكال اجتماعي ، ناسازگاري اطفال است .
بزهكار كسي است كه مرتكب جرم يا بزه شود . اما تعريف جرم كار آساني نيست . گفته مي شود و بعضي معتقدند كه جرم علمي است كه باعث برهم خوردن نظم اجتماعي مي شود . اما اين تعريف جامع و مانعي نيست زيرا د ر اين صورت ما اول بايد معلوم كنيم كه نظم چيست ؟
دوم : اجتماع چيست ؟ سوم اينكه : تشخيص نظم اجتماعي با چه كسي است ؟
جرم يك پديده جهاني و همگاني است و تمام دنيا از بدو پيدايش انسان شاهد بروز جرم به نحوهاي گوناگون بوده است و تحت عناوين مختلفي آنرا ذكر كرده اند مانند : سرپيچي ،سركشي ،رفتار ناشايسته و …
جرم در حالت انزوا معني و مفهوم ندارد و در زمان و مكان متغيير است . آنچه را كه جامعة‌ ما جرم مي شمارد د رجامعه غرب جرم شناخته نمي شود . آنچه را كه اكنون جرم مي دانيم در گذشته جرم نبوده است مانند لواط در آتن و قبيله چوكچي و سرقت در قوم اسپارت كه جرم شناخته نمي شده ولي ما جرم مي دانيم .