مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات

مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی, تاریخچه پول‌شویی, روش های پولشویی, پولشویی در بخش املاک و مستغلات ,مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی,مبانی نظری ,مفاهیم کلی جرم پولشوی, تاریخچه پول‌شویی, روش های پولشویی, پولشویی در بخش املاک و مستغلات

مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات دارای 67 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصلمبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات|31012716|golden|مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی, تاریخچه پول‌شویی, روش های پولشویی, پولشویی در بخش املاک و مستغلات ,مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی,مبانی نظری ,مفاهیم کلی جرم پولشوی, تاریخچه پول‌شویی, روش های پولشویی, پولشویی در بخش املاک و مستغلات
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات می باشد.

مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات دارای 67 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین 9
2 - 1 مقدمه 11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی 12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی 17
2 - 4 فرآیند پولشویی 18
2 - 4 - 1 جایگذاری 19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی 19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی 20
2 - 5 روش¬های پولشویی 21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی 21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد 25
2 - 5 - 3 سایر راه¬های پولشویی 26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات 27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات 27
2 - 6 - 2 – شاخص¬ها 30
2 - 7 آثار پولشویی 33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی 34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد 39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد 43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد 43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد 45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی 47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی 49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف 50
2 - 9 مبارزه بین¬المللی علیه پولشویی 59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی 59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران 62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران 63
2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد 63
خارج کشور 64
داخل کشور 68
2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی 68
خارج کشور 68
داخل کشور 71
2 - 12 جمع¬بندی 71

2 - 1 مقدمه
مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانی¬شدن در بعد اقتصادی، اهمیتی خاص دارد؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است. در این بین، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی پیشگیری می‌کند.‌
اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای ، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی اقتصادهای ملی تشکیل‌دهنده‌ی اقتصاد جهانی است. منظور از اقتصاد زیرزمینی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در چارچوب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی‌شود و بدین ترتیب از ‌چشم حساب‌های ملی و نیز نظام مالیاتی کشور پنهان می‌ماند. بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای در چارچوب فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی، قاچاق، عملیات بازار کبود (سوء‌استفاده از نام‌های تجاری)، کارهای مجرمانه مثل دزدی، کلاهبرداری و ارتشا، فعالیت‌های مربوط به کشت، تولید، خرید و فروش و ترانزیت مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این دست قابل شناسایی است که به آن اقتصاد سیاه می‌گویند.
شناسایی شیوه‌ها و ابزارهای راه‌یابی منابع به دست آمده از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی، بررسی ماهیت نفوذ و حوزه‌های تأثیرگذاری و در نهایت راهبردها و راهکارهای جلوگیری از دستیابی مجرمان به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در حوزه مطالعاتی پولشویی می‌گنجد.
در نگاه نخست، ممکن است پولشویی جرمی بدون قربانی در نظر آید و هیچ‌یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس ناامنی یا ترس که در نتیجه‌ی جرایم دیگر مانند قتل، سرقت پدید می‌آید، درباره آن احساس نشود، اما با توجه کافی، مشاهده می‌شود که پولشویی عارضه‌ای ثانویه و متناظر با یک جرم منشأ مانند قاچاق، سرقت و دیگر فعالیت‌های تبهکاری است. بنابراین مشخص می‌شود که عاملی مانند ناآگاهی از علل و ماهیت پولشویی ممکن است آن را به معضلی نامرئی در نزد برخی جوامع و به صورت ناشناخته و بی‌پاسخ نگاه داشته باشد (فرهاد و میرزاوند، 1387).
پولشویی فرآیندی سه مرحله‌ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از بازگرداندن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه‌ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد. پولشویی در تمام عرصه‌ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می‌سازد. لذا در این فصل، ضمن بیان مفاهیم کلی پولشویی و روند تاریخی آن، فرآیند این پدیده در سه مرحله جایگذاری، لایه‌چینی و یکپارچه¬سازی، بررسی می‌شود. سپس فراگیری آن در مرزهای داخلی و بین‌المللی، روش¬های پولشویی و وجود پولشویی در بخش املاک و مستغلات مدنظر قرار می‌گیرد. آثار پولشویی و به طور اخص تأثیر پولشویی بر مصرف، مبارزه بین¬المللی علیه پولشویی، و قوانین مبارزه با پولشویی در ایران از بخش¬های دیگری است که در این فصل به بحث گذاشته می‌شود. بیان مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نیز از دیگر مقوله‌هایی است که خوانندگان در این فصل با آن آشنا می‌شوند و در نهایت خلاصه‌ و نتیجه‌گیری از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل است.
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی به کار می‌رود که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می‌گیرد و طی روندی، تطهیر و پاک می‌شود. به عبارت دیگر، پولشویی، فرآیندی است که در آن شکل، مبدأ، مشخصات، افراد ذی‌نفع و منشأ وجوه کثیف تغییر می‌کند و به گونه‌ای تصور می‌شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهان¬سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت‌های مجرمانه یا شواهد فعالیت‌های غیرقانونی. به بیان ساده‌تر، پولشویی سبب می‌شود وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی، در مصارف قانونی به کار گرفته شود (رهبر و میرزاوند، 1387).