آشنایی با فردوسی و زندگی و مرگ او و مروری بر شاهنامه و افسانه هایی درباره فردوسی

آشنایی با فردوسی و زندگی و مرگ او و مروری بر شاهنامه و افسانه هایی درباره فردوسی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 9 فردوسی مقدمه حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی نامور به فردوسی (نزدیک به سال ۳۱۹ تا ۳۹۷ هجری خورشیدی) در دامنه توس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. او چکامه سرا و رزمنامه سرایی ایرانی بود که شاهآشنایی با فردوسی و زندگی و مرگ او و مروری بر شاهنامه و افسانه هایی درباره فردوسی|30016744|golden|آشنایی با فردوسی و زندگی و مرگ او و مروری بر شاهنامه و افسانه هایی درباره فردوسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع آشنایی با فردوسی و زندگی و مرگ او و مروری بر شاهنامه و افسانه هایی درباره فردوسی می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 9

فردوسیمقدمهحکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی نامور به فردوسی (نزدیک به سال ۳۱۹ تا ۳۹۷ هجری خورشیدی) در دامنه توس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. او چکامه سرا و رزمنامه ‌سرایی ایرانی بود که شاهنامه را از نوشتار به سروده در آورد که نامی ترین رزمنامه پارسی می باشد و از سوی دیگر بلند ‌ترین سروده به زبان پارسی تا زمان خود به شمار می رفته‌ است از این رو او را از بزرگ‌ترین چامه سرایان پارسی‌گو دانسته‌اند. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است.زایشبر پایه دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال ۳۱۹ هجری خورشیدی (329 ه.ق./940 میلادی) در روستای باژ (پاز امروزی) در شهر توس خراسان دیده به جهان گشود.باورمندان به زایش فردوسی در سال "۳۱۹ شمسی" چنین میپندارند که چون در یکی از سروده های فردوسی میتوان زمان چیرگی سلطان محمود غزنوی بر ایران در سال ۳۷۵ شمسی را دریافت کرد :و همچنین با درنگریستن به این که فردوسی در سال ۳۷۵، پنجاه و هشت ساله بوده‌ است،می توان درست بودن این گمانه را پذیرفت.