جرمشناسی و طبقه بندی و مجازات آن و مروری بر جلوگیری از بزهکاری

جرمشناسی و طبقه بندی و مجازات آن و مروری بر جلوگیری از بزهکاری

فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 36 جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اينجرمشناسی و طبقه بندی و مجازات آن و مروری بر جلوگیری از بزهکاری|30016323|golden|جرمشناسی و طبقه بندی و مجازات آن و مروری بر جلوگیری از بزهکاری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جرمشناسی و طبقه بندی و مجازات آن و مروری بر جلوگیری از بزهکاری می باشد.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 36

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرهاگر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.نكته مسلم آن است كه هيچگاه ميسر نيست كه جرم طوري معني و تفسير شود كه در همه جا صادق باشد و در كليه ادوار ارزش خود را حفظ نمايد اين موضوع نه تنها براي عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف ديگري بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق مي باشد بلكه براي ازمنه قديم هم كه محدوديت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز يافت نمي شده است معني كردن جرم كار آساني نيست بنابراين تنها مي توان بيك نوع طبقه بندي كه سه دوره را از يكديگر مشخص مي سازد دست زد تا بتوان تحولي را كه جرم يافته است شناخت در غير اين صورت براي وقوف از جزئيات لازم است كه هر اجتماعي در زمان خود مجزا از ساير اجتماعات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.اين طبقه بندي جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :1 _ جرم در مواجع اوليه2 _ جرم در مواجع پيشرفته3 _ جرم در زمان حالالف : تحول جرم1 _ جرم در جوامع اوليهجرم در نزد انسانهاي اوليه به مفهوم خيلي وسيع عبارت از عملي بوده كه آشوبي در نظم اجتماعي ناشي از سنن ايجاد مي كرده است ابتدا بايد دانست كه تشكيلات طوايف اوليه از نظم و ترتيب مخصوصي برخورداري داشت و فعاليت اعضاي ايالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسيار جدي بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر مي انداخته است بهمين جهت بسيار بزرگ و شديد , تجاوز به (منهيات) و خصوصاً ( منهيات جنسي) بالاخص (زنا با محارم) بوده است اين تجاوز كه بر حسب اين انسانها باعث مي شد كه نظم اجتماعي درهم ريخته شود وصيانش در معرض خطر انهدام قرار گيرد بطور جدي و شديد سركوب مي شد.جادوگري غير قانوني يعني غير از آنكه جنبه رسمي و غير قانوني داشت نيز وسيله ديگري براي واژگون كردن نظم اجتماعي بود كه بطور قاطع و جدي عليه آن مبارزه مي شد.بيحرمتي به مقدسات مذهبي نيز نوعي ديگر از اعمالي بود كه اختلال اجتماعي را بوجود مي آورد.موس معتقد است كه واكنشهاي جزايي اوليه بعلت انتقام شخصي صورت نمي گرفت بلكه بعلت منهيات مذهبي و سنتي بود.

در جوامع اوليه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:الف _ جرم داخليجرم داخلي عمل نابهنجار و ضد اجتماعي بوده است كه بوسيله فرد يا افراد عليه قبيله خود يا فرد و افرادي عليه قبيله خود يا فرد و افراد آن صورت مي گرفت اينگونه جرائم به دو دسته تقسيم مي شد :1 _ جرائمي كه ارزشهاي جمعي گروه را مورد لطمه مي داد :جرائمي كه بارزشهاي جمع زيان وارد مي كرد و احساسات گروه را جريحه دار مي نمود و در نتيجه جمع را عليه مرتكب بر مي انگيخت عبارت بود از : جنايت بگروه و اجتماع , جادوگري , بيحرمتي بمذهب و مقدسات , مسموم كردن.اين جرائم غالباً بوجود آورنده واكنشهاي بسيار تند و شديد بود زيرا تجاوز مستقيمي باحساسات جمعي محسوب مي شد.2 _ جرائمي كه ارزشهاي فردي را مورد صدمه قرار مي داد.جرائمي كه به ارزشهاي فردي صدمه ميرساند دو نوع بود:1 _ اگر جرمي در داخل خانواده به وقوع مي پيوست در اين صورت منجر بمجازاتي مي شد كه خانواده تعيين مي كرد.2 _ اگر جرمي در قبيله رخ مي داد در اين صورت راه راه براي اجراي مجازاتي عمومي تر باز مي كرد كه جنبه وسيعتر و عامتري بخود ميگرفت.در اين اجتماعات احساسات فردي از هر جهت قابل ملاحظه بود زيرا جريحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقي خود رابطه مستقيم داشت بهمين واكنشي تند و بسيار سريع ايجاد مي كرد. دزدي و آدمكشي (جز آدمكشيهايي كه بسود خانواده يا قبيله بود) از اعمالي بودند كه مرتكب را بدام مجازاتي حتمي مي كساندند.