بررسی نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

بررسی نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

فهرست مطالب عنوان چکیده 1 فصل اول 2 كليات تحقيق (مفاهیم، تعاریف) 2 1 1 تعریف مفاهیم 2 1 1 1 خانواده و مدرسه 2 1 1 1 تعریف خانواده در جامعه شناسی 3 1 1 1 2 تعریف خانواده در حقوق 4 1 1 1 3 تعریف مدرسه 5 1 1 2 تعریف پیشگیری 5 1 1 3 تعریف کودک یا طفل 7 1بررسی نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان|30014363|golden|بررسی نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان می باشد.

فهرست مطالبعنوانچکیده 1فصل اول 2كليات تحقيق (مفاهیم، تعاریف) 21 1 تعریف مفاهیم 21 1 1 خانواده و مدرسه 21 1 1 تعریف خانواده در جامعه شناسی 31 1 1 2 تعریف خانواده در حقوق 41 1 1 3 تعریف مدرسه 51 1 2 تعریف پیشگیری 51 1 3 تعریف کودک یا طفل 71 1 3 1 تعریف کودک از نظر فقه وحقوق 81 1 3 2 تعریف کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک 101 1 4 بزهکار و بزهکاری 111 1 4 1 بزهکاری 111 1 4 2 بزهکار 131 1 4 3 گروههای بزهکاری 141 2 مبانی و تقسیم بندی 151 2 1 کودکان و مفهوم عام مسئولیت 151 2 1 1 سن مسئولیت کیفری کودکان 161 2 1 2 مفهوم مسئولیت کیفری در اطفال 171 2 1 3 اهلیت جنایی اطفال 181 2 1 4 مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس 191 2 2 انواع پیشگیری در بزهکاری کودکان 221 2 2 1 پیشگیری از منظر سطوح اجرایی یا تعیین اولویت ها 221 2 2 1 1 پیشگیری نخستین یا ابتدایی 221 2 2 1 2 پیشگیری دومین یا ثانویه 241 2 2 1 3 پیشگیری سومین یا ثالث 251 2 2 2 پیشگیری از منظر زمان اجرا 261 2 2 3 پیشگیری از منظر نحوه عمل یا فرآیند اجرا 261 2 2 3 1 پیشگیری واکنشی 261 2 2 3 2 پیشگیری کنشی یا غیرکیفری 281 2 2 4 رویکرد پيشگيري از بزهكاري 291 2 2 4 1 پیشگیری وضعی 301 2 2 4 2 پیشگیری اجتماعی 321 2 3 مبانی نظری پیشگیری رشدمدار 371 2 3 1 « نظریه تعاملی» تورنبری 381 2 3 2 نظریه پایه سنی لوب و سمپسون 391 2 4 اصول پیشگیری رشدمدار 40فصل دوم 44عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و جایگاه حقوقی آن 442 1 ویژگی های کودکان بزهکار و نوع جرائم ارتکابی 442 1 1 ویژگیهای رفتاری کودکان بزهکار 452 1 2 ویژگی های اجتماعی اطفال و نوجوانان بزهکار 462 1 2 1 تحصیلات 462 1 2 2 وضعیت شغلی 472 1 2 3 خشونت دیدگی 472 1 2 4 سابقه فرار از منزل 472 1 2 5 اوقات فراغت،گروه دوستان 482 1 2 6 کمبود محبت 482 1 3 انواع بزهکاری کودکان و نوجوانان 492 1 3 1 جرائم شاخص 502 1 3 2 جرائم غیرشاخص یا بزه های ویژه کودکی 512 1 3 2 1 سرقت 522 1 3 2 2 دعوا و درگیری 522 1 3 2 3 استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر 522 2 تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری 542 2 1 مروری برتاریخچه بزهکاری 542 2 2 نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری 572 2 2 1 نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی 572 2 2 2 نظریه بی‏هنجاری مرتن 582 2 2 3 نظریه کنترل 592 2 2 4 نظریه فشار عمومی در بزهکاری 602 2 3 عوامل مؤثر در بروز بزهکاری 622 2 3 1 عوامل فردی 622 2 3 1 1 عوامل ارثی یا ژنتیکی 632 2 3 1 2 عوامل روانشناختی و صفات شخصیتی 632 2 3 1 3 عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص وویژگیهای خاص 642 2 3 2 عوامل خانوادگی 652 2 3 2 2 فقر مادی خانواده 672 2 3 2 3 ستیزه والدین 672 2 3 3 عوامل محیطی 682 2 3 4 عوامل اجتماعی خاص 702 3 موقعیت حقوقی اطفال وکودکان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 732 3 1 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362 752 3 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 752 3 3 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (جدید) 772 3 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 802 3 5 جایگاه کودکان در قانون اساسی ایران 82فصل سوم 84موقعیت خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 843 1 بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری 873 1 1 ماهیت نقش خانواده در پيشگيري از بزهکاری 873 1 2 نقش تربیتی خانواده در پيشگيري از جرم 903 1 2 1 بعد اجتماعي و شخصيتي 913 1 2 2 بعد اعتقادي 923 1 2 3 بعد اقتصادي 923 1 3 شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری در خانواده 933 1 3 1 نظارت مربوط به قبل از تولد 933 1 3 2 مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل 943 1 3 3 پيشگيري زودرس از بزهکاري با رويکرد خانواده مدار 953 1 3 3 1 برنامه مبتني بر آموزش والدين 953 1 3 3 2 ملاقاتهاي خانگي 963 1 3 3 3 برنامه مبتني بر خدمات مراقبتي روزانه 963 1 3 3 4 خانواده درماني 973 1 4 سازمان های بین المللی و توصیه های برای پیشگیری رشد مدار 993 1 4 1 ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 1003 1 4 1 1 برقراری دوستی و تفاهم بین والدین 1003 1 4 1 2 همبازی شدن با کودک و نوجوان 1003 1 4 1 3 احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 1013 1 4 1 4 عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 1013 1 4 1 5 عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 1023 1 4 1 6 پرورش حس اعتماد به نفس 1023 1 4 1 7 ابراز مهر و محبت به فرزندان 1033 1 4 2 تأمین آموزش و پرورش مناسب 1043 1 4 2 1 نقش مدرسه 1043 1 4 2 2 نقش معلم 1053 2 آموزش و پرورش و پیشگیری از بزهکاری 1073 2 1 پيشگيري اجتماعي رشدمدار و نقش آموزش و پرورش در آن 1073 2 2 ماهیت نقش مدرسه در پیش گیری از بزهکاری 1103 2 2 1 درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان 1123 2 2 2 جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار 1123 2 3 مروری بر راهبردهای مبتنی برآموزش و خانواده در پیشگیری از جرم 1153 2 3 1 آموزش خانواده ها نسبت به حقوق و نیازهای کودکان 1163 2 3 2 حمایت از کودکان متعلق به خانواده های بدسرپرست 1173 2 3 3 ایجاد پیوند میان خانواده و مدرسه 1183 2 4 مروری بر نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان 1193 2 4 1 برنامه‏های تربیتی مدارس 1193 2 4 2 خانواده و اعتیاد نوجوانان 1213 2 4 3 برنامه‏ریزی برای محلات اطراف مدارس 1243 2 5 سیاست های پیشگیری در برنامه چهارم توسعه 125نتیجه 126پیشنهادها 130منابع و مآخذ 132

چکیدهدوران کودکي اساسي‌ترين دوران براي شکل‌گيري شخصيت در افراد و رفتن آنها به راه صلاح يا راه تباهي و انحراف است. از اين رو تمرکز دولت‌هاي مختلف بر پيشگيري اجتماعي رشدمدار بوده است. به عبارت ديگر نظام‌هاي حقوقي مختلف در جهان به اين نتيجه رسيده‌اند که ارتکاب جرم، يک اتفاق، حادثه و واقعه که ناگهاني رخ دهد، نيست، بلکه يک مسير و روند است. در این راستا ،در بررسی بزهکاری، بر چهار منبع کنترل بزهکاری نوجوانان تاکید می شود: وابستگی آن‌ها به پدر و مادر، مدرسه، گروه همسالان و اشتیاق به انجام کارهای عادی و روزمره همگانی، خصوصاً تحصیلات و یافتن شغل ،در یک تقسیم‌بندی دیگر عوامل کنترل بزهکاری را می‌توان نظارت مربوط به قبل از تولد؛ مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل شامل: 1 ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده و تأمین آموزش و پرورش مناسب دانست.روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند. چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند و یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . همچنین از بعد دیگر با توجه به نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری می توان گفت ،مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک و نوجوان ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و تربیت مسلماً از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن لازم است. در این مرحله است که کودک و نوجوان ناسازگار، نامتعادل یا عقب مانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی با محیط را ندارد، با عدم موفقیت مواجه می شود. این عدم موفقیت به نوبه ی خود به علت سرزنش ها، ملامت های والدین و اولیای مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور و احترام کودک باعث تشدید حس سرکشی، عدم علاقه به ادامه تحصیل، رها کردن مدرسه، فرار از مدرسه، ولگردی، معاشرت های ناباب و بالاخره ارتکاب جرم می شود.کلمات کلیدی: خانواده، مدرسه، پیشگیری، بزهکاری کودکانفصل اولكليات تحقيق (مفاهیم، تعاریف)

در این فصل مفاهیم بزهکار و بزهکاری، تعریف پیشگیری، تعریف کودک یا طفل از نظر فقه و حقوق، کودکان و مفهوم عام مسئولیت، انواع پیشگیری در بزهکاری کودکان و مبانی نظری پیشگیری رشدمدار مورد بررسی قرار گرفته است.1 1 تعریف مفاهیمپیشگیری از جرم شناسی از آن جهت اهمیت می یابد که همه ی اندیشمندان این حوزه معتقد هستند هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات می شود به مراتب بیش از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از جرم خواهد شد.اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها بحث پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند، به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه، اقداماتی که مانع از تحقق بیشتر جرم می گردد، گشوده شده است.1 1 1 خانواده و مدرسهدر این گفتار تعریف خانواده از دیدگاه جامعه شناسی و همچنین حقوق بررسی می شود.1 1 1 تعریف خانواده در جامعه شناسییکى از دغدغه‏هاى مهم و اساسى جامعه‏شناسان خانواده، ارائه تعریفى در خور قبول از خانواده است. بر این اساس جامعه‏شناسان بسیارى، به تعریف خانواده نشسته و هر یک از منظره‏ى ویژه به تعریف خانواده پرداخته‏اند. برگس ولاک مى‏نویسد: خانواده گروهى است متشکل از افرادى که از طریق پیوند زناشویى، همخونى، و یا پذیرش (به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکى پدید آورده و در واحد خاصى زندگى مى‏کنند.مک آیور از دیگر جامعه‏شناسان خانواده مى‏گوید: خانواده گروهى است داراى روابط جنسى چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر گردد.لوى اشتروس خانواده را این گونه تعریف مى‏کند: خانواده واحدى اجتماعى است که بر اساس ازدواج پدید مى‏آید.در تعریف دیگر آمده است: خانواده گروهي از افراد هستند كه با هم زندگي مي‏كنند و رابطه خويشاوندي معيني بين آنها برقرار است .طبق ت