بررسی انبارداری و عملیات آن و مروری بر انبارداری شرکتهای الکترونیکی

بررسی انبارداری و عملیات آن و مروری بر انبارداری شرکتهای الکترونیکی

مقدمه: علمای علم مدیریت، مدیریت را علم و هنر اداره کردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند. مدیران در سازمان در پی آن هستند با حداقل امکانات حد اکثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم سابررسی انبارداری و عملیات آن و مروری بر انبارداری شرکتهای الکترونیکی|30013045|golden|بررسی انبارداری و عملیات آن و مروری بر انبارداری شرکتهای الکترونیکی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی انبارداری و عملیات آن و مروری بر انبارداری شرکتهای الکترونیکی می باشد.

مقدمه:علمای علم مدیریت، مدیریت را علم و هنر اداره کردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند. مدیران در سازمان در پی آن هستند با حداقل امکانات حد اکثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود نمایند.یکی از ابعاد بسیار مهم سازمان به عنوان نظامی، فنی و اجتماعی در حال حاضر، استفاده از بهترین شیوه ی بکارگیری از دارایی های موسسه است.با توجه به این نکته ما میدانیم که قسمت عمده ای از دارایی های موسسات در موجودی انبارهای آن موسسات نهفته و انباشته شده است.مدیریت مالی، تدارکات و انبارها به دنبال آن هستند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حد اکثر سود و یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین نمایند و برای این منظور از فنون و علوم مدیریت صنعتی و بازرگانی بهره ی شایانی می برند.چرا که زمان و هزینه از عناصر اصلی تصمیم گیری مدیریت به شمار می آید جهت مدیریت صحیح سیستم های انبار داری و طراحی آنها و همچنین طراحی مدل هایی متناسب با موسسات و استفاده از دانش و تکنیک های متنوع از رشته های مختلف ضروری می باشد.امروزه یکی از مشکلات مهم در موسسات صنعتی عدم وجود انبار دارهای با تجربه و نبود سیستم متناسب انبار داری همراه با نوع محصول است. اغلب مدیران و صاحبان صنایع از بازرگانان سابق می باشند و انگیزه ی آنها برای ورود به صنعت انگیزه ی سود جویانه ای می باشد که این نوع صنعتی شدن معمولا به صورت چشم بسته و بدون اطلاع صورت می گیرد. اینگونه مدیران از فنون و روشهای مدیریت صحیح انبارها نیز بی اطلاع هستند و برای مدیریت مشاغل خود از تجربیات تجاری که قبلا کسب کرده اند بهره می گیرند. تنها تعداد محدودی از موسسات تولیدی هستند که کم و بیش به اهمیت کنترل مواد و کالا ها و استفاده از سیستم های کنترل موجودی انبار به عنوان ابزاری مدیریتی واقف هستند و اقداماتی جهت برقراری آن نموده اند و بقیه فاقد سیستم صحیح انبار داری می باشند.اینگونه موسسات به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودی ها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه و تدارک موجودی های مورد نیاز به موقع و با صرفه ی کامل نیستند و مسلم است که دچار مشکلاتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبار داری و تهیه ی سیستم انبار به مشکل برخورد خواهند کرد.لذا لازم است تا مدیران با برنامه ریزی صحیح و استفاده از انبار داران با تجربه نسبت به تهیه و تنظیم یک سیستم انبار داری صحیح اقدام کنند.

شرایط کشور و نیاز به انبار داری

در واقع انبار داری در بخش های مختلف تولید و صنعت و روش های مختلف تولید متفاوت می باشد و هر نوع تولیدی متقاضی نوعی از سیستم انبار داری است که برای آن بخش از تولید مناسب می باشد.سیستم انبار داری بسته به نوع مدیریت و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ها متفاوت می باشد. از آنجا که تهیه ی ملزومات مصرفی و مداد اولیه برای تولید باید از بازار کالا و مواد اولیه تهیه شود و همچنین محصولات ساخته شده در بازار کالا و خدمات به فروش برسد پس می توان گفت که شرایط بازار هر کشور و تورم موجود در اقتصاد آن کشور می تواند رابطه ی زیادی با پیش خرید و انبار شدن مواد و همچنین نیاز به انبار داری داشته باشد.به طور مثال در کشور ما ممکن است با توجه به شرایط تورمی حاکم و بی ثباتی بازار کالا و مواد اولیه، قیمت یک کالا دائما در حال افزایش باشد و برای جلوگیری از متضرر شدن در آینده بخش های تولیدی مجبور خواهند بود تاکالا هایی را که برای شش ماه آینده نیاز خواهند داشت را امروز خریداری نمایند و برای شش ماه آینده به صورت ذخیره نگهداری کنند تا با این کار از پرداخت هزینه ی بیشر برای خرید مواد جلوگیری کنند.اما مشکلی که اینجا وجود دارد این است که آنها با این کار خود هزینه ی انبار داری را نیز افزایش خواهند داد. با این حساب این هزینه نیز روی بهای تمام شده ی کالا اثر خواهد گذاشت و قیمت محصول ساخته شده را نیز به اندازه ی هزینه ی انبار بالا خواهد برد.