بررسي زندگي پروين اعتصامي و ويژگيهاي سخن و آثار او

بررسي زندگي پروين اعتصامي و ويژگيهاي سخن و آثار او

فهرست مقدمه زندگي نامه ويژگي سخن پروين و حقوق نسوان دستبرد برادر به ديوان خواهر پروين و رضا شاه نمونه اثر سخن آخر مقدمه پروين اعتصامي(1285 1320 خورشيدي)شاعر بلند آوازهي دوران معاصر ما، مشهورتر از آن است که نيازي به معرفي داشته باشد. چه شعر او پس از مبررسي زندگي پروين اعتصامي و ويژگيهاي سخن و آثار او|30012180|golden|بررسي زندگي پروين اعتصامي و ويژگيهاي سخن و آثار او
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسي زندگي پروين اعتصامي و ويژگيهاي سخن و آثار او می باشد.

فهرستمقدمهزندگي نامهويژگي سخنپروين و حقوق نسواندستبرد برادر به ديوان خواهرپروين و رضا شاهنمونه اثرسخن آخرمقدمهپروين اعتصامي(1285 1320 خورشيدي)شاعر بلند آوازهي دوران معاصر ما، مشهورتر از آن است که نيازي به معرفي داشته باشد. چه شعر او پس از مرگش به کتابهاي درسي قرائت فارسي در ايران را ه يافت و در نتيجه، دست کم تا انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، دانشآموزان دبستانها و دبيرستانها شعرهاي او را در کلاس ميخوانند و برخي از اشعارش را نيز از بر ميکردند. بديهيست چنين توفيقي به ندرت نصيب شاعران معاصر ما گرديدهاست.آيا شگفتآور نيست که در زمان حاضر، پس از دوازده قرن که شعر فارسي در انحصار مردان بودهاست، ناگهان دو تن از زنان، با فاصلهي سه دهه در شعر فارسي درخشيدن بگيرند؛ يکي با پيروي کامل از شعر کهن فارسي ( از نظر قالب و لفظ و محتوا و با تکيه بر سنتها و مضمونهاي اخلاقي و اجتماعي مورد قبول قدما) و ديگري، در شعر نو و با شکستن سنتهاي شعر فارسي از نظر قالب و لفظ و محتوا و از همه مهمتر در بيان احساسات زنانه در شعر.

نخستين اين زنان، «پروين اعتصامي» بود و ديگري «فروغ فرخزاد». دريغا که هر دو شاعر چيرهدست در جواني و به ترتيب در سنين 34 و 32 درگذشتند.

موضوع مورد بحث در اين مقاله، «پروين اعتصامي» است. نه شرح احوال او و نه ارزيابي اشعارش که تا کنون بارها مقالههايي دربارهي او نوشتهشدهاست.پروين اعتصامي، شاعره نامدار معاصر ايران از شاعران قدر اول زبان فارسي است که با تواناترين شعراي مرد ، برابري کرده و به گواهي اساتيد و سخن شناسان معاصر گوي سبقت را از آنان ربوده است.رمز توفيق اين شاعرارزشمند فرهنگ و ادب فارسي، علاوه بر استعداد ذاتي؛ معجزه تربيت و توجه پدر اوست .يوسف اعتصام الملک در 1291 هـ.ق در تبريز به دنيا آمد. ادب عرب و فقه و اصول و منطق و کلام و حکمت قديم و زبانهاي ترکي و فرانسه را در تبريز آموخت و در لغت عرب احاطه کامل يافت. هنوز بيست سال از عمرش نرفته بود که کتاب (قلائد الادب في شرح اطواق الذهب) را که تحقيق اي بود در شرح يکصد مقام از مقامات محمود بن عمر الزمخشري در نصايح و حکم و مواعظ و مکارم اخلاق به زبان عربي نوشت که بزودي جزء کتابهاي درسي مصريان قرار گرفت. چندي بعد کتاب (ثورة الهند يا المراة الصابره) او نيز مورد تحسين ادباي ساحل نيل قرار گرفت .

کتاب (تربيت نسوان) او که ترجمه (تحرير المراة) قاسم امين مصري بود به سال 1318 هـ.ق انتشار يافت که در آن روزگار تعصب عام و بيخبري عموم از اهميت پرورش بانوان ، در جامعه ايراني رخ مي نمود.اعتصام الملک از پيشقدمان راستين تجدد ادبي در ايران و به حق از پيشوايان تحول نثر فارسي است. چه او با ترجمه شاهکارهاي نويسندگان بزرگ جهان، در پرورش استعدادهاي جوانان، نقش بسزا داشت. او علاوه بر ترجمه بيش از 17 جلد کتاب در بهار 1328 هـ.ق مجموعه ادبي نفيس و پرارزشي بنام (بهار) منتشر کرد که طي انتشار 24 شماره در دو نوبت توانست مطالب سودمند علمي ادبي اخلاقي تاريخي اقتصادي و فنون متنوع را به روشي نيکو و روشي مطلوب عرضه کند.