بررسی بهداشت جسم و روح در زندگي پيامبر اسلام (ص)

بهداشت در زندگي پيامبر اسلام,بهداشت جسم و روح پيامبر اسلامی

فهرست عنوان صقحه مقدمه 3 بهداشت جسمي و خوراك درزندگي پيامبر اعظم (ص)4 بهداشت فردي درزندگي پيامبر (ص)6 بهداشت چشم يكي ديگر از بهداشت جسمي7 مسواك كردن 8 خلال كردن 8 استفاده از ظرف پاكيزه و سالم 9 بخش دوم 9 بهداشت تغذيه 9 غذاخوردن هنگام گرسنگي 10 استفادبررسی بهداشت جسم و روح در زندگي پيامبر اسلام (ص)|30009283|golden|بهداشت در زندگي پيامبر اسلام,بهداشت جسم و روح پيامبر اسلامی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی بهداشت جسم و روح در زندگي پيامبر اسلام (ص) می باشد.

فهرستعنوان صقحهمقدمه 3بهداشت جسمي و خوراك درزندگي پيامبر اعظم (ص)4بهداشت فردي درزندگي پيامبر (ص)6بهداشت چشم يكي ديگر از بهداشت جسمي7مسواك كردن 8خلال كردن 8استفاده از ظرف پاكيزه و سالم 9بخش دوم 9بهداشت تغذيه 9غذاخوردن هنگام گرسنگي 10استفاده از انواع غذاهاي مورد نياز 10حجامت از توصيه هاي بهداشتي از ديدگاه پيامبر اعظم (ص)11بهداشت اجتماعي يكي ديگر از بهداشت روحي و رواني 12بهداشت رواني 13نتيجه 15پيشنهاد16

«مقدمه»بهداشت جسمي و خوراك در زندگي پيامبر اعظم (ص):آنچه پيش رو داريد مقاله‌ايي است تحت عنوان بهداشت جسمي و روحي در زندگي پيامبر اعظم (ص) يك بخش از اين مقاله مربوط به بهداشت جسمي است و بخش دوم آن مربوط به بهداشت روحي و تأثير آرايش ظاهر بر بهداشت روحي است. البته در فراخوان مقاله عنواني با (توجه به آرايش ظاهر در سيره پيامبر اعظم (ص) بود كه ارتباطي تنگاتنگ با بخش دوم مقاله حاظر دارد كه نبايد از نظر پنهان بماند.در شرايطي كه وضعيت عمومي مردم، فقر و محروميت بود پيامبر اعظم (ص) در غذاي خود و ساير نيازمنديهاي زندگي ، خود را با محرومان تطبيق مي دادند وسعي بر آن داشتند كه محرومان جامعه را نيز بي نياز گردانند در نتيجه هيچوقت اصراف نمي كردند اين پيش درآمد را گفتيم تا نتيجه بگيريم كه عدم اصراف آنها دليل بر عدم بهداشت تغذيه آنها نبود بلكه از حداقل غذا ولي مفيد هم براي خود و هم براي نيازمندان تهيه كرده و تناول مي فرمودند.پيامبر اعظم (ص) به حكم «كلوا من طيبات ما رزقناكم»[1] همواره ، غذاي پاكيزه و حلال و در عين حال كم و ساده تناول مي كردند. كيفيت معنوي غذا را مد نظر داشتند. در كيفيت و كميت ظاهري آن نيز حد معمول را رعايت مي نمودند. خوراكشان همان خوردنيهاي معمول هر زمان يا كم بهاتر از آن بود كه در آن نه اسراف مي ورزيدند و نه به حقوق ديگران تجاوز مي كردند.امام صادق عليه السلام فرمود:شبي هنگام افطار پيامبر اعظم (ص) در مسجد «قبا» بود، فرمود:آيا نوشيدني يافت مي شود؟يكي از اصحاب براي آن حضرت عسل آميخته به شير آورد. حضرت آن را به دهان گذاشت (و چشيد) و كنارش زد و فرمود: دو آشاميدني است كه به يكي مي‌شود بسنده كرد[2] البته همانطور كه در مقدمه گفتيم بر مي آيد كه هر دوي آن نوشيدنيها مقوي بوده اند پس در صورت عدم خوردن يكي از آنها سوء تغذيه اي صورت نمي گرفت و همچنين اصراف هم نمي شد كه پيامبر اعظم (ص) هر دو جنبه را در نظر مي‌گرفتند و اينگونه نبوده كه يكباره هر دو را بخورند ولي چند روز پشت سر هم هيچ غذائي تناول نكنند هر چند اگر نيازمندي را مي ديدند تا چند وعده غذايي ، غذايشان را در اختيار آنها قرار مي دادند.بهداشت فردي در زندگي پيامبر اعظم (ص):قبل از اينكه به اين قسمت مقاله بپردازيم ابتدا مقدمه اي را براي تعاريف بهداشت و ضرورت آن مي پردازيم.[3] سپس به اين قسمت از مقاله مي پردازيم. حفظ سلامتي بدن در برابر بيماريها و رعايت مقررات و نظم مربوط به پيشگيري و عدم ورود عوامل بيماريزا به بدن و رعايت تغذيه و پيشگيري مزمن را بهداشت گويند.با توجه به تعاريف بهداشت با تعريف علمي امروز، بحث را با توجه به روايات و مراجع ادامه مي دهيم در آخر قضاوت با خواننده مقاله است كه چه مقدار پيامبر اعظم (ص) مفهوم بهداشت را با توجه به تعريف امروزي پس از گذشت بيش از 1400 سال در بين مردم جا انداخته بود و خود نيز به آن عمل مي كرد.پيامبر اعظم (ص) و معصومين به تميزي و سلامتي جسم توجه زيادي داشتند و مصرف مال را در اين راه اصراف نمي دانستند. چنانچه بهداشت را كليد فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و پيشرفت بشر مي دانستند. و فوايد حاصل از رعايت آن را نصيب همه افراد جامعه اعم از مرد و زن و كوچك و بزرگ مي دانستند و ضربه هاي ناشي از عدم رعايت بهداشت را نيز ضربه اي بر تمامي پيكر جامعه تلقي مي كردند، چرا كه بيماري يك نفر گاهي به ديگران سرايت مي‌كند و تعادل و آرامش و سلامت آن جامعه را مختل مي‌كند. همچنين موجب ضررهاي اقتصادي زياد مي گردد، علاوه بر آن ، راكد ماندن يك نيروي فعال اقتصادي در خانه و جامعه اثرات جبران ناپذيري را به دنبال دارد.همانگونه كه گناه نكردن از توبه كردن آسانتر است، پيشگيري نيز به مراتب از درمان آسانتر است پس اگر به روايات و احاديث دقت كنيم مي بينيم پيامبر اعظم (ص) تمامي نكات گفته شده را رعايت مي كرده اند.بهداشت فردي، استحمام و آداب آن:[1] - از پاكيزه هايي كه روزيتان كرديم بخوريد (بقره آيه 172)[2] - بحارالانوار، ج 16[3] - مجله بهداشت ، وزارت بهداري ، ص 40