پاورپوینت , بیمه و ریسک , 56 اسلاید , PPTX

بیمه چیست , ویژگی های اساسی بیمه , انتقال ریسک , شرایط یک ریسک قابل بیمه , انواع بیمه , انواع پوشش های بیمه ای , بیمه های دولتی , مزایای بیمه برای

پاورپوینت با موضوع بیمه و ریسک با 56 اسلاید با عناوین زیر بیمه چیست ویژگی های اساسی بیمه انتقال ریسک شرایط یک ریسک قابل بیمه انواع بیمه انواع پوشش های بیمه ای بپاورپوینت , بیمه و ریسک , 56 اسلاید , PPTX|2116673|golden|بیمه چیست , ویژگی های اساسی بیمه , انتقال ریسک , شرایط یک ریسک قابل بیمه , انواع بیمه , انواع پوشش های بیمه ای , بیمه های دولتی , مزایای بیمه برای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت , بیمه و ریسک , 56 اسلاید , PPTX می باشد.

پاورپوینت با موضوع بیمه و ریسک با 56 اسلاید با عناوین زیر

بیمه چیست

ویژگی های اساسی بیمه

انتقال ریسک

شرایط یک ریسک قابل بیمه

انواع بیمه

انواع پوشش های بیمه ای

بیمه های دولتی

مزایای بیمه برای جامعه

هزینه های بیمه برای جامعه

سرقت های مضاعف

منابع

بیمه چیست

تعریف واحدی از بیمه وجود ندارد.بیمه از دیدگاه رشته های علمی مختلف از جمله حقوق ،اقتصاد،تاریخ،علوم آماری ،تئوری ریسک و جامعه شناسی می تواند تعریف گردد.

اما کمیسیون واژه گذاری انجمن ریسک و بیمه امریکا پس از مطالعه دقیق ،بیمه را چنین تعریف کرده است:

بیمه ترکیب خسارت های احتمالی به وسیله انتقال بعضی از ریسک ها به بیمه گران است که قبول می کنند برخی از خسارت ها را جبران یا مزایای نقدی دیگری را برای حادثه اتفاق افتاده پرداخت کنند یا خدماتی که مرتبط با ریسک است را ارائه نمایند.

ویژگی های اساسی بیمه

1- ترکیب خسارت ها

2- پرداخت خسارت اتفاقی

3- انتقال ریسک

4- جبران غرامت

ترکیب خسارت ها :

ترکیب یا تسهیم خسارات ها در واقع قلب و اساس کار بیمه است،تسهیم عبارت از تقسیم کردن خسارت های تحمیل شده به چند نفر ،میان همه اعضای گروه است به طوری که در این فرایند میانگین خسارت،جایگزین خسارت واقعی گردد.

پرداخت خسارت های اتفاقی:

دومین ویژگی بیمه پرداخت خسارت های اتفاقی است خسارت اتفاقی آن است که از قبل تعیین نگردیده وپیش بینی نشده باشد و به صورت شانس به وجودآید .به عبارت دیگر باید خسارت برحسب حادثه به وجود بیاید

انتقال ریسک

یکی دیگر از عناصر ضروری بیمه ،انتقال ریسک است.

انتقال ریسک

یعنی آنکه یک ریسک خالص از فرد بیمه شده به بیمه گرکه برای پرداخت خسارت از موقعیت مالی قوی تری نسبت به بیمه شده برخوردار است منتقل می گردد.از نظر افراد ریسک های حقیقی که به بیمه گر منتقل می شوند شامل ریسک مرگ زودرس بیماری،ناتوانی،تخریب و سرقت اموال و طرح دعوای مسؤلیت انفرادی است.

شرایط یک ریسک قابل بیمه

شرایط یک ریسک قابل بیمه

1- باید تعداد زیادی از موارد در معرض خطر وجود داشته باشد.

2- خسارت باید اتفاقی و غیر عمدی باشد.

3- خسارت باید قابل تعیین و اندازه گیری باشد

4- خسارت نباید فاجعه آمیز باشد

5- احتمال وقوع خسارت باید قابل محاسبه باشد

6- وصول حق بیمه باید از لحاظ اقتصادی امکان پذیر باشد.

تعداد زیاد موارد در معرض خسارت:

اولین شرط یک ریسک قابل بیمه ،تعداد زیاد موارد در معرض خسارت است.به طور ایده آل باید گروه وسیعی از موارددر معرض خسارت تقریبا مشابه باشند.

خسارت اتفاقی و غیر عمدی

دومین شرط آن است که خسارت اتفاقی و غیر عمدی باشد. به طور ایده آل خسارت باید شانسی و خارج از کنترل بیمه شده باشد.بنابراین اگر فردی با آگاهی قبلی باعث خسارتی شود نباید غرامت او را جبران کرد.

انواع بیمه

1- خصوصی : شامل : بیمه اشخاص - بیمه اموال و مسؤلیت

2- دولتی : شامل :بیمه اجتماعی- سایر بیمه های دولتی

بیمه اشخاص (بیمه عمر) :

در پایان سال 2004میلادی 1179 بیمه گر عمر و زندگی در ایلات متحده مشغول به کار بودند. در بیمه نامه عمر هنگامی که فرد بیمه شده می میرد ،غرامت فوت برای نفع تعیین شده پرداخت می گردد غرامت فوت برای هزینه های مراسم تدفین ،صورت حساب های پزشکی بیمه نشده ،مالیات های دولتی و سایر هزینه های دیگر پرداخت می شود

بیمه اموال و مسؤلیت :

درسال 2003میلادی 2749بیمه گر اموال و مسؤلیت در ایلات متحده مشغول فعالیت بوده اند .بیمه اموال خسارت صاحبان اموال را در مقابل ریسک و تخریب واقعی یا اموال شخصی را در مقابل خطرات متعدد مانند : آتش سوزی -صاعقه طوفان پوشش می دهد .بیمه مسولیت : مسولیت قانونی بیمه شده را که ناشی از خسارت وارده به اموال یا آسیب بدنی دیگران می باشد پوشش می دهد.

انواع پوشش های بیمهای

1- پوشش های بیمه فردی

2- پوشش های بیمه بازرگانی

پوشش های بیمه فردی :

مربوط به پوشش هایی است که دارایی حقیقی و اموال شخصی افراد و خانواده ها یا مسولیت قانونی آن را پوشش می دهد .

شامل :

1- بیمه وسیله نقلیه شخصی

که بیمه شده را در مقابل مسؤلیت قانونی ناشی از حوادث وسیله نقلیه که منجر به خسارت یا مصدومیت دیگران می شود پوشش می دهد

2- بیمه مالکان منازل

ساختمان و سایر پیامدهای مرتبط و همچنین اموال شخص را در مقابل خسارت یا آسیب ناشی از خطرات متعدد شامل آتش سوزی – صاعقه ،طوفان یا ترنادو پوشش می دهد.

ب ) بیمه های دولتی

1- بیمه های اجتماعی

2- سایر طرح های بیمه دولتی

بیمه های اجتماعی :

طرح های بیمه اجتماعی طرح های بیمه دولتی اند که از سایر طرح های بیمه ای دولتی متمایز می شوند.این طرح ها از لحاظ مالی به طور کامل یا عمده توسط کمک های خیریۀ کارکنا ن،کارفرمایان ،یا هردوی آنها تأ مین می شود .و در درجه اول توسط درآمد عمومی دولت اداره نمی گردند.

سایر طرح های بیمۀ دولتی :

سایر طرح ها ی بیمه دولتی در دو سطح فدرال و ایالتی وجود دارد البته این طرح ها و ویژگی های خاصی که آنها را از طرح های بیمه اجتماعی متمایز کند ندارند.

مهم ترین طرح های بیمه فدرال شامل :

سیستم بازنشستگی کارکنان فدرال ،سیستم خدمات شهری -انواع طرح های بیمه عمر سربازان کهنسال ،بیمه پس انداز دائمی ،بیمه حساب های جاری و پس انداز در بانک های تجاری مؤسسات پس انداز و وام ،بیمه سیل فدرال ،بیمه محصول و طرح های متعدد دیگر است.

طرح های بیمه دولتی همچنین در سطح ایالت نیز وجود دارد. این طرح ها شامل صندوق بیمه اتومبیل مریلند است