پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی

پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی

. دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات پایه مجتمع های مسکونی در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: مقدمه از ابتداي تاريخ، مسكن بعنوان سرپناه نقش مپاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی|1920996|golden|پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی می باشد.

.

دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات پایه مجتمع های مسکونی

در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

مقدمه

از ابتداي تاريخ، مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي‌در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زندگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و … به آن افزوده گرديد. در دوره معاصر، در دنياي غرب، پس از جنگ جهاني دوم كه با تخريب بي‌شمار واحدهاي مسكوني همراه شد، نياز به مسكن براي جمعيت زياد
بي خانمان باعث شد كه دولت‌ها به ساخت مجتمع‌هاي مسكوني روي آورند كه بيش از هر چيز، مساله كميت و پاسخگويي به تعداد بيشتر، در آن مطرح بود.

اين مساله، در كشور ما به شكلي ديگر، در حال وقوع است كه نشانه‌هاي آن به وضوح ديده مي‌شود. رشد فزاينده جمعيت در سال‌هاي پس از انقلاب، موجب ايجاد قشر جوان جمعيتي گرديده كه از تبعات اين رشد فزاينده جمعيت، نياز به مسكن فراوان است.

علاوه بر افزايش تقاضا براي مسكن كه عموما ناشي از افزايش جمعيت شهرها است عوامل ديگري نيز به اين بحران دامن مي‌زنند، از جمله تقاضا براي ارتقاء كيفي مسكن، دگرگوني در نحوه ساخت ابنيه، قيمت بالاي زمين شهرها، استاندارد انديشيدن نسبت به ويژگي‌هاي كمي ‌مسكن و گسترش الگوهاي زيست بيگانه و … همه اين عوامل موجب مي‌گردند تا دست اندركاران مجبور به تصميماتي در جهت تامين مسكن براي درصد بالايي از جمعيت جامعه با عناوين و برنامه‌هاي مختلف نظير خريد مسكن ارزان قيمت، مسكن حداقل، مسكن بهينه، مسكن كارگري و مسكن براي اقشار كم درآمد شده باشند. در شرايط كشور ما، ميزان توليد و عرضه كمي ‌مسكن، كمتر از تقاضاي آن است، زيرا رشد سريع جمعيت و گسترش مراكز زيست و كانون‌هاي شهري، بيش از امكانات ساخت و ساز مسكن است. در نتيجه همواره در قشربندي اجتماعي، خانواده‌هاي كم درآمد و محروم در رسيدن به فضاي سكونتي خود در تنگناي بيشتري قرار مي‌گيرند.

ضمن اين كه در شرايط كنوني ايران، مساله مسكن و كمبود آن، ديگر مختص به طبقات پايين و كم درآمد جامعه نمي‌شود، بلكه طيف وسيعي از طبقات متوسط و متوسط به بالانظير كارمندان دولت، فرهنگيان، كسبه و … نيز با اين مشكل مواجه‌اند و بعبارت ديگر مسكن در ايران تبديل به يك مساله فراگير و همگاني شده است كه حل اين معضل حداقل در كوتاه مدت و ميان مدت با توجه به روند كنوني افزايش جمعيت شهر نشين، غير ممكن مي‌نمايد.

با افزايش جمعيت و افزايش تقاضا براي مسكن و همچنين وضعيت اقتصادي اقشار مختلف مردم براي خريد مسكن ساخت و تهيه مسكن به سمت مجتمع سازي پيش مي‌رود.

اكثر مجتمع‌هاي مسكوني كار شده در ايران از نظر كمي‌و كيفي دچار مشكل مي‌باشند كه شايد بيشتر اين مشكلات به مسائل اقتصادي برگردد. ولي در بعضي موارد اين مسائل به نوع نگاه به مجتمع مسكوني و نوع ايده طراحي آن بر مي‌گردد، كه مي‌شود با يك نگرش درست و متفاوت به مسئله و يك طراحي بهتر و متناسب با اقليم مجتمع‌هاي مسكوني را از نظر كمي‌و كيفي ارتقاء داد و زندگي در آن‌ها را به حد مطلوب نزديكتر كرد.

پيشينه معماري و مسكن در ايران و جهان

محدوده اي كه امروز بنام كشور ايران، شكل خاصي را به خودش گرفته، از ساليان پيشين با تغييراتي در حدود مرزهاي سياسي، حيات داشته و مهد تمدن‌هاي چندي بوده است. جغرافيايي كشور ما در منطقه از فلات پهناوري آغاز مي‌شود كه فلات ايران خوانده مي‌شود و اقليم‌هاي متفاوتي را در درون خود دارد كه نقاط سردسير شمال تا كويرهاي بي آب و علف مركزي و حواشي پست خليج و كناره‌هاي درياي عمان از آن جمله اند. دامنه‌هاي البرز در شمال و زاگرس در غرب اين فلات داراي نقاط كشف شده چندي از آثار انسان‌هاي ماقبل تاريخ مي‌باشند و بعدها نيز تمدن‌هاي پيشرفته اي در همين نواحي بوجود آمده اند و اقوام چندي در اين فلات و حواشي آن زيسته اند كه هريك خصوصيات و سنت‌ها و آداب خود را داشته اند.