پاورپوینت قوانین کار و بیمه و مالیات

پاورپوینت قوانین کار و بیمه و مالیات

. دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین کار و بیمه و مالیات در قالب ppt ودر25اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: مفاصا حساب : تسویه حساب ناخالص کارکرد : کل مبلغ قرپاورپوینت قوانین کار و بیمه و مالیات|1904624|golden|پاورپوینت قوانین کار و بیمه و مالیات
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت قوانین کار و بیمه و مالیات می باشد.

.

دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین کار و بیمه و مالیات

در قالب ppt ودر25اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

مطابق با ماده 38 قانون، پیمانکاران در زمرة مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مر بوط به سازمان تامین اجتماعی فراهم نمایند.

برمبنای قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران باید با انجام اقداماتی، شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه فراهم کنند. روشن است که انجام این تکالیف می تواند موجب کاهش نگرانی و دغدغة خاطر کارگران شود و اثربخشی آنان را افزایش دهد.
انجام شدن به موقع این تکالیف و یا اجرای نادرست آنها، دشواری ها و مشکلات قانونی را در پایان کار برای پیمانکاران بوجود می آورد. عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به سازمان تامین اجتماعی نیز این سازمان را در ارائه خدمات به آنها با مشکل مواجه می سازد.