تحقیق درباره ریخته گری

تحقیق درباره ریخته گری , ریخته گری ,ریخته

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 39 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده تحقیق درباره ریخته گری |1833487|golden|تحقیق درباره ریخته گری , ریخته گری ,ریخته
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره ریخته گری می باشد.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 39 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

تاريخچه: ريخته گري قديمي ترين فرايند در توليد فلزات است و آثار باستاني موزه ها نشان مي دهد که اين هنر قدمت چند هزار رساله دارد. قلع و سرب و مس و اميژان (آلياژ به فارسي) آنها مفرغ و برنج اولين فلزات است در دوران باستان کشف و مورد استفاده قرار گرفت. کاني هاي اين فلزات است در مجاورات حرارت بسادگي احياع شده و بدليل دماي ذوب پايين جريان يافته و در انتهاي اجاق يا کوره منجمد مي شدنند. به نظر مي رسد اکثر فلزات بصورت اتفاقي کشف شده اند ريخته گري نيز برحسب تصادف کشف که ديد وقتي بشر اوليه فهميد مذاب حاصل از فرايند اجساد در کف کوره و به شکل آن منجمد مي شود کف کوره را شکل داد تا محصول به شکل دلخواه منجمد شود. و به اين ترتيب صنعت ريخته گري پايه ريزي شد.

تعريف ريخته گري: ايجاد شکل مورد نظر از طريق ذوب ماده اوليه و ريختن آن به داخل قالب به منظور رسيدن به شکل نهايي قالب پس از انجماد را ريخته گري گويند.

انواع ريخته گري: شامل دو نوع مي باشد 1- شکلي ريزي Shape easting

2- شمش ريز ingot casting

شمش ريزي براساس روش توليد تکباري- نيمه پيوسته- پيوسته

شکل ريزي براساس قالب موقت- دائمي

انواع کوره هاي ريخته گري:

عناصر اصلي ذوب:

1- فلزات خالص

2- برگشتي ها (ضايعات) (مزيت اصلي ترکيب شيميايي مطابق با نياز) 15%

مانند را گاه هاي ريخته گري که بعد از ريخته گري کنده مي شود .

3- عناصر آلياژي (فسفر- گوگرد- منگنز و ...) 5%

4- قراضه ها (ضايعات ورق و غيره 70%

5- شمش هاي ثانويه (ترکيب شيميايي مطابق با نياز يا سفارش 10%

مقدار حرارت لازم براي رسيدن به دماي مشخص در حالت مذاب

1- حرارت لازم براي رسيدن از دماي محيط به دماي ذوب

2- حرارت لازم براي طي کردن مرحله نهان گداز

3- حرارت لازم براي رسيدن به دماي فوق گداز مورد نظر

تعريف کوره هاي ذوب: واحدي جهت ايجاد حرارت لازم براي ذوب وزن معيني از يک فلز يا آلياژ خاص با سرعت لازم و هزينه قابل قبول