پاورپوینت درباره ويژگی های کانسارها

پاورپوینت,ویژگی های کانسارها,انواع کانسارها

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 37 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایینپاورپوینت درباره ويژگی های کانسارها|1672003|golden|پاورپوینت,ویژگی های کانسارها,انواع کانسارها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره ويژگی های کانسارها می باشد.

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 37 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

ويژگی های کانسارها

کانسارها را می توان به سه گروه عمده تقسيم نمود:

-کانسارهای آذرين -کانسارهای رسوبی-کانسارهای دگرکونی

از نظر محيط تشکيل، کانسارها را می توان به گروههای زير تقسيم نمود.

1-هيپوترمال

الف- عمق تشکيل: 3000 تا 15000 متر

ب- درجه حرارت: 300-600 سانتيگراد

ب-موقعيت تشکيل: در نفوذی های اسيدی عميق اغلب با سن پري کامبرين.

ج-شکل کانی سازی: به شکل پرکنندگی شکستگی ها، رگه های نامنظم و صفحه ای

د-نوع کانی سازی: طلا، قلع، موليبدن، مس، سرب، روی و آرسنيک.

ه- کانی ها: مگنتيت، پيروتيت، موليبدنيت، کاسيتريت، پيريت، شيليت، اسفالريت.

و-آلتراسيون ديواره: سريسيته شدگی، کلريته شدگی، سيليسی شدن، آلبيتی شدن.

ز-بافت و ساخت: درشت دانه و دارای ساخت نواری.

ح-مثالها: طلای اونتاريو، طلای کلار، مس و طلای کبک.

2-مزوترمال:

الف-عمق تشکيل: 1200-4500 متر

ب-درجه حرارت تشکيل: 200-300 سانتيگراد.

ج-موقعيت تشکيل: نزديک توده های نفوذی. ممکن است در ارتباط با شکستگی های ناحيه ای باشد.

د- طبيعت کانی سازی: پرکننده شکستگی ها، تغييرات از حالت توده ای به حالت پراشی، صفحه ای، رگه ای، لوله ای و زينچه ای.

ه-نوع کانی سازی: طلا، نقره، مس، آرسنيک، سرب، روی، موليبدن، تنگستن، اورانيم.

و-کانی ها: طلای ناتيو، کالکوپيريت، بورنيت، پيريت، اسفالريت، گالن، کالکوسيت، پيچبلند، تتراهدرايت.

ز-آلتراسيون ديواره: کلريته شدگی شديد، سريسيته و کربناته شدگی

ح-بافت و ساخت: دانه ريز تر از کانسارهای نوع هيپوترمال. دارای ساخت نواری و دارای لنزهای ماسيو.

و-مثالها: طلای بنديگو در استراليا، نقره کوبالت در اونتاريو، مس مونتانا.