پاورپوینت درباره تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

پاورپوینت,تعهد به تسلیم کالا,کنواسیون وین 1980

تعداد صفحات:18 نوع فایل: power point (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه فهرست عناوین * مقدمه * مفهوم تسلیم * زمان و مکان تسلیم * قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطپاورپوینت درباره تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980|1654755|golden|پاورپوینت,تعهد به تسلیم کالا,کنواسیون وین 1980
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 می باشد.

تعداد صفحات:18

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

فهرست عناوین

* مقدمه
* مفهوم تسلیم
* زمان و مکان تسلیم
* قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطه با تعیین زمان و مکان تسلیم
* تسلیم کالا پیش از موعد
* آیا در فرض تسلیم مبیع پیش از موعد ،فروشنده هم حق استرداد آن را دارد؟
* انواع ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده
* اجرای عین قرارداد
* محدودیتهای راجع به اصل اجرای عین قرارداد
* موارد فسخ قرارداد
* شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری
* خسارت قابل پرداخت
* شرایط مطالبه خسارت
* منابع