پاورپوینت درباره اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

پاورپوینت,ارز خارجی,تغییر در نرخ های ارز

تعداد صفحات:17 نوع فایل: power point (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه کاربرد این استاندارد همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی به غیر از مبادلات و عملیات مربوط پاورپوینت درباره اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی|1653209|golden|پاورپوینت,ارز خارجی,تغییر در نرخ های ارز
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی می باشد.

تعداد صفحات:17

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

کاربرد این استاندارد

همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی به غیر از مبادلات و عملیات مربوط به ابزار مشتقه که طبق IAS 39/IFRS 9

عمل خواهد شد

تعاریف

پول عملیاتی : پول محیط اقتصادی اولیه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند.

ارزخارجی: پولی به غیر از پول عملیاتی واحد تجاری

واحد پول گزارشگری: واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت های مالی

تذکر: پول عملیاتی و پول گزارشگری در ایران تفاوتی با هم ندارند.

مبادلات ارزی : مبادلاتی که با یک کشور دیگر به ارز خارجی انجام می شود نظیر خرید و فروش کالا

عملیات خارجی: عبارت است از واحد تجاری فرعی ، وابسته ، مشارکت خاص یا یک شعبه واحد گزارشگر که عملیات آن به ارز خارجی کشوری که درآن مستقر است انجام می شود.